សកម្មភាពអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅខេត្ត បាកលៀវ

អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាល លោក ឡេតឹនទើយ អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ប្រគេនពរនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ដល់ព្រះសង្ឃ គណៈ​​​កម្មការគ្រប់គ្រងវត្ត ពុទ្ធបរិស័ទ វត្ត សិរីវង្សាជយារាម (ខ្វែងដង្ហិត) នៅ ស្រុក ភឿកឡុង អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាល លោក ឡេតឹនទើយ អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ប្រគេនពរនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ដល់ព្រះសង្ឃ គណៈ​​​កម្មការគ្រប់គ្រងវត្ត ពុទ្ធបរិស័ទ វត្ត សិរីវង្សាជយារាម (ខ្វែងដង្ហិត) នៅ ស្រុក ភឿកឡុង

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ ២០២១ គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គណៈ កម្មាធិការប្រជាជន មូលដ្ឋាន អង្គភាពផ្សេងៗ នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត បាកលៀវ បានចាត់តាំងក្រុមការងារជាច្រើន អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ជូនអំណោយ ប្រគេនពរនិងជូនពរបុណ្យចុលឆ្នាំថ្មីដល់ព្រះសង្ឃ បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ៕

សកមមភាពអបអរសាទរបណយចលឆនាថមបរពៃណនៅខេតត បាកលៀវ hinh anh 1
សកមមភាពអបអរសាទរបណយចលឆនាថមបរពៃណនៅខេតត បាកលៀវ hinh anh 2អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាល លោក ឡេតឹនទើយ អញ្ជើញ មកសួរសុខទុក្ខ ប្រគេនពរនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ព្រះសង្ឃ គណៈកម្មការវត្ត ពុទ្ធបរិស័ទនៅឯវត្ត សិរីវង្សា ជយារាម (ខ្វែងដង្ហិត)នៅ ស្រុក ភឿកឡុង
សកមមភាពអបអរសាទរបណយចលឆនាថមបរពៃណនៅខេតត បាកលៀវ hinh anh 3អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាល លោក ឡេតឹនទើយ រួមជាមួយក្រុមការងារអញ្ជើញមក ប្រគេនពរនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ព្រះសង្ឃ គណៈកម្មការវត្ត ពុទ្ធបរិស័ទ វត្ត សៀមកាន (គម្ភីរសាគរព្រែកជ្រៅ) នៅទីក្រុង បាក លៀវ
សកមមភាពអបអរសាទរបណយចលឆនាថមបរពៃណនៅខេតត បាកលៀវ hinh anh 4អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាលលោក ឡេតឹនទើយ រួមជា មួយក្រុមការងារអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ជូន អំណោយ គ្រួសារគោលនយោបាយនៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុង បាក លៀវ
សកមមភាពអបអរសាទរបណយចលឆនាថមបរពៃណនៅខេតត បាកលៀវ hinh anh 5ព្រះតេជគុណ លីក្វាងឡុង វត្ត កាយយ៉ា (សុរិយារាម ឬ ខ្វែងបបែលថ្មី) នៅឃុំ ហ៊ឹងហូយ ស្រុក វិញលើយ) និមន្តថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានមកសួរសុខទុក្ខ ជូនពរនិងប្រគេនពរឆ្នាំថ្មី

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ចិន្តា
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ