ផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្ត ស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនិងមោទនភាពអំពីបក្ស

ក្នុងអំឡុងពេល ៩១ ឆ្នាំ (១៩៣០ - ២០២១) កន្លងទៅ កាដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយបញ្ញាភ្លឺស្វាង របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម គឺជាកត្តាឈានមុខ កំណត់រាល់ជ័យជំនះនៃបដិវត្ត បង្កើតឡើងស្នាដៃ ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនលើទឹកដី វៀតណាម។


មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ

ក្រោយរយៈពេល ៨ ថ្ងៃប្រជុំការងារដោយស្មារតីមធ្យ័ត រួសរាន់ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះបក្សនិងប្រជាជន កាលពីព្រឹកនៃថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ) មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំ បិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ៕


មហាសន្និបាតរបស់បក្សអាណត្តិទី ១៣៖

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ មហាសន្និបាតអាណត្តិទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខានិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។


បិទបណ្ចប់មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម

កាលពីព្រឹក្យថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ (ហាណូយ) មហាសន្និបាតតំណាង ទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់មហាស្និបាត៕


លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ក្រោយពីបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនោះ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម បាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ជូនព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាត។


ប្រកាសដំណើរការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ចំពោះមុខអង្គមហាសន្និបាត

នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ) មហាសន្និបាតតំណាង ទូទាំងប្រទេស លើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំបិទមហាសន្និបាត៕


រូបភាពពំពីការបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សបាន ប្រារព្ធ សម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ ហាណូយ៕


សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង ត្រូវបានជ្រើសតាំងធ្វើអគ្គលេខាបក្ស

កាលពីព្រឹកនៃថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង ត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្ត ជ្រើសតាំងធ្វើអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម អាណត្តិទី ១៣៕


បញ្ជីរាយនាមគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣

គណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ រួមមានសមមិត្ត​សមាមិត្តនារីមួយចំនួនដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃ ការិយាល័យនយោបាយ​ត្រូវបាន​ការិយាល័យ​នយោបាយចាត់ចែងអោយ ចូលរួមគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ហើយ មានសមមិត្តចំនួន ៥ រូបត្រូវបានបោះ​ឆ្នោត​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី ១ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣៕


រូបភាពសមាជិកសមាជិកានៃការិយាល័យនយោបាយអាណត្តិទី ១៣

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា កិច្ចប្រជុំលើកទី ១ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម អាណត្តិទី ១៣ បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសមាជិកានៃការិយាល័យនយោបាយចំនួន ១៨ រូបនៃគណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម អាណត្តិទី ១៣៕


ទីក្រុង ហូជីមិញ ក្នុងសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយនៃទង់ជាតិនិងផ្កា អបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស

ឆ្ពោះរកហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សនឹងប្រព្រឹត្តឡើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ ទីក្រុង ហូជីមិញ បានតុបតែង ទង់ជាតិ ផ្កា បដា ប័ណ្ណប្រកាសនៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃខ្សែផ្លូវ សួនសាធារណៈ តំបន់កណ្តាលទីក្រុងដោយសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយ នៃទង់ជាតិនិងផ្កា ។


ប្រតិភូនារីចំនួន ២២២ រូបអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សត្រូវបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ ក្រោមទិសស្លោក៖ “សាមគ្គី - ប្រជាធិបតេយ្យ - ក្រឹត្យវិន័យ - ច្នៃប្រឌិត - អភិវឌ្ឍន៍”។


មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស - កំណត់ត្រាសំខាន់មួយក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់បក្សនិងប្រទេសជាតិ

មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃ ទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់របស់បក្ស ទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល គឺជាកំណត់ត្រាដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍនបស់បក្ស និង ប្រទេសជាតិ។


ប្រតិភូជនជាតិភាគតិចចំនួន ១៧៤ រូបអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ ដោយមានពាក្យស្លោក៖ "សាមគ្គី - ប្រជាធិបតេយ្យ - ក្រឹត្យវិន័យ - ច្នៃប្រតិដ្ឋ - អភិវឌ្ឍ"។


ប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិពិធីបើកមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ នៃបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ នៃ បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ប្រប្រារព្ធពិធីបើកយ៉ាងឱឡារិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ រដ្ឋធានី ហាណូយ។


រូបភាពមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតតំណាងទទាំងប្រទេស លើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធពិធីបើកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ)។


ស្នាមដានអនុស្សាវរីយ៍នៃ “ប្រជាចលនាប៉ិនប្រសប់” នៅតំបន់ចុងប៉ូចនាភាគខាងជើងនៃមាតុភូមិ

"ប្រជាចលនាខ្សោយគឺអ្វីៗ ក៏ពិបាក ប្រជាចលនាប៉ិនប្រសប់គឺការងារអ្វីក៏បានជោគជ័យ" ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់លោកអ៊ំ ហូ ដូចត្រីវិស័យតម្រង់ទិសជួយឲ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរ រណសិរ្សមាតុភូមិនិងអង្គការមហាជនខេត្ត ហាយ៉ាង អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការងារប្រជាចលនា។


ខេត្ត ក្វាងទ្រី បង្កកម្លាំងសន្ទុះពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រកោះ

ក្វាងទ្រី ជាខេត្តស្ថិតនៅតំបន់ប៉ែកខាងជើងនៃភូមិភាគកណ្ដាលមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែងប្រមាណ ៧៥ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងនោះ មានឆ្នេរសម្រាប់ងូតទឹកលេងកំសាន្តដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនងាយស្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍។ កំណត់ទេសចរណ៍គឺជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញបានជាខេត្តមានគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីជំរុញការវិនិយោគ ក្នុងនោះ អាទិភាពដល់ការកកើតត្រីកោណទេសចរណ៍សមុទ្រ កឿទុង - កឿវៀត - កោះកូន - ក។


ទីក្រុង ហូជីមិញ ឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿង ស៊ីវិល័យរបស់សង្គមឌីជីថលមួយ

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ហូជីមិញ ទើបបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធឌីជីថលជាមួយគោលដៅដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ទីក្រុងនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងឆ្លាតវៃដោយមានការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើសកម្មភាពរបស់ក្បាលម៉ាស៊ីន រដ្ឋអំណាចដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់សហគ្រាសឌីជីថលទាំងឡាយនិងភាពរុងរឿង ស៊ីវិល័យនៃសង្គមឌីជីថលមួយ។


ខេត្ត ប៊ិញធន់ ទាញយកផលពីសក្ដានុភាពសេដ្ឋកិច្ចជលផល

ដោយមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង ១៩២ គីឡូម៉ែត្រ តំបន់ដែនសមុទ្រមានទំហំធំជាង ៥២.០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ខេត្ត ប៊ិញធន់ គឺជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានមានដែននេសាទអំណោយផល ធនធានជលផលសម្បូរបែប។ ការទាញយកផលនេសាទជលផលសមុទ្រ តែងតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្ត។