សេដ្ឋីនីនៅលើដែនដី ក ណយ

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីគំរូចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំដំណាំឈើហូបផ្លែ ជារៀងរាល់ឆ្នាំទទួលបានចំណូលជាង ១ ពាន់លានដុង បងស្រី ដូ ធីហ្វា សមាជិកសមាគមនារី ភូមិ មែឡែច ឃុំ ក ណយ ស្រុក ម៉ាយសឺន គឺជាគំរូឆ្នើមក្នុងផលិតកម្ម ធ្វើអាជីវកម្មពូកែនៃខេត្ត សឺនឡា។

បងស្រី ហ្វា ចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងប្រព័ន្ធទ្រុងក្រោល ៤០០ ម៉ែត្រការ៉េ ដោយមាន ជ្រូកសាច់ជាង ២០០ ក្បាល។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ មកទល់សព្វថ្ងៃនេះ កសិដ្ឋាន លក់ចេញបានចំនួន ៤ លើក ប្រហែល ៦០០ ក្បាល ផាត់ចំណាយរួចរាល់ បងស្រី ហ្វា មានប្រាក់ចំណូលជាង ៦០០ លានដុង។

សេដឋននៅលើដែនដ ក ណយ hinh anh 1បងស្រី ដូ ធីហ្វា (ទី ២ រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ) ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការដាំដំណាំទៀបអោយសាខាសមាជិកសមាគមនារីនៅភូមិ មែឡែច ឃុំ ក ណយស្រុក ម៉ាយសឺន

ទន្ទឹមនឹងនោះ បងស្រី ហ្វា ថែមទាំងចូលរួមចំណែកវិភាគទានដើមទុនក្នុងសហករណ៍កសិកម្ម សឺនឡា ដើម្បីវិនិយោគការចិញ្ចឹមគោវិសាលភាពជាង ៥០០ ក្បាល ចិញ្ចឹមជន្លេនក្រហមធ្វើជាចំណីសត្វចិញ្ចឹម ដាក់ជីអោយដំណាំ។ មិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍសត្វចិញ្ចឹម ប៉ុណ្ណោះទេ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ បងស្រី ហ្វា បានចូលរួមបង្កើតសហករណ៍ឃុំ មែឡែច ដាំដំណាំទៀបតាមទិសដៅសរីរាង្គ និងស្តង់ដារ VietGAP ដោយមានផ្ទៃដីដាំដំណាំទៀបជិត ១ ហិកតា ទិន្នផលប្រហែល ៨ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ផាត់ចំណាយទៅលើកម្លាំងថែទាំដំណាំបងស្រី ហ្វា មានប្រាក់ចំណូលជិត ៤០០ លានដុង។

សេដឋននៅលើដែនដ ក ណយ hinh anh 2បងស្រី ដូ ធីហ្វា ចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងប្រព័ន្ធទ្រុងក្រោលទំហំ ៤០០ ម៉ែត្រការ៉េ ដោយមានជ្រូកសាច់ជាង ២០០ ក្បាល។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ មកទល់សព្វថ្ងៃកសិដ្ឋានលក់ចេញបានចំនួន ៤ លើក មានកូនប្រហែល ៦០០ ក្បាល ផាត់ចំណាយរួចរាល់ បងស្រី ហ្វា មានប្រាក់ចំណូលជាង ៦០០ លានដុង

បងស្រី តុង ធីឌិញ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមនារីឃុំ ក ណយ ស្រុក ម៉ាយសឺន វាយតម្លៃថា បងស្រី ហ្វា គឺជាមនុស្សម្នាក់ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ សកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងឈានឡើងធ្វើ មានបាន។ គំរូចិញ្ចឹមសត្វ និង ដាំដំណាំឈើហូបផ្លែរបស់បងស្រី ហ្វា គឺជាកន្លែងត្រូវបានសមាជិកសមាគមនារីតែងតែអញ្ជើញមកទស្សនា សិក្សារៀនសូត្របទពិសោធន៍ ត្រូវបានបងប្អូននារីៗ ក្នុងភូមិនិងសហករណ៍សិក្សារៀនសូត្រ យកតម្រាប់តាម៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ហ៊ឺវគ្វៀត
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ