សាត់អណ្ដែត “អក្សរ” នៅតំបន់ស្ទឹងទន្លេ

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទៅកាន់សាលារៀនសិស្សានុសិស្សរាប់រយនាក់ចាប់ពីកំរិតមត្តេយ្យ ដល់អនុវិទ្យាល័យសុទ្ធ តែត្រូវជិះ ទូកឃ្លីងឃ្លោងសាត់អណ្តែតឆ្លងកាត់ទន្លេជ្រែកចូលព្រែកប្រឡាយដែលគ្រោះថ្នាក់តែងឃ្លាំចាំយាយីជានិច្ច....៕
 
ទូកគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទៅកាន់សាលារៀនរបស់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនៅឃុំ តឹនទាន
ស្រុក ដឹមយើយ

ទូកដ ទូកជាច្រើន...ចម្លងសិស្សានុសិស្សរាប់សិបនាក់
តែពុំបានប្រដាប់ដោយអាវពោងសុវត្ថិភាពឡើយ

ដោយសារតែជីវភាពរស់នៅ វប្បធម៌ផ្សារភ្ជាប់នឹងស្ទឹងទន្លេ អាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើននៅទីនេះនៅតែប្រហែសទុកបណ្តោយអោយកូនៗទៅរៀនដោយខ្លួនឯងតាមទូក

 
កាំជណ្តើរទាំងឡាយនៅតាមកំពង់ទូកខ្ពស់ខ្លាំងពេកបើប្រៀបទៅនឹងវ័យអាយុរបស់ប្អូនៗកុមារនៅបឋមសិក្សា


សំណើ