សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី ១ នីតិកាលទី ១៤៖ ចាប់ផ្តើមអាណត្តិថ្មីប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ ប្ដេជ្ញាដ៏ប្តូរផ្តាច់និងប្រសិទ្ធភាព

សមាជិការដ្ឋសភាមកពីខេត្ត ហាយ៉ាង លោកស្រី លី ធីឡាន អញ្ជើញបញ្ចេញមតិពិភាក្សានៅឯសាលប្រជុំស្តីពីគោលការណ៍វិនិយោគកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីរភាពដំណាក់កាល ២០២១ - ២០២៥ និងកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការកសាងជនបទថ្មីដំណាក់កាល ២០២១ - ២០២៥ សមាជិការដ្ឋសភាមកពីខេត្ត ហាយ៉ាង លោកស្រី លី ធីឡាន អញ្ជើញបញ្ចេញមតិពិភាក្សានៅឯសាលប្រជុំស្តីពីគោលការណ៍វិនិយោគកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីរភាពដំណាក់កាល ២០២១ - ២០២៥ និងកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការកសាងជនបទថ្មីដំណាក់កាល ២០២១ - ២០២៥

ក្រោយអំឡុងពេល ៩ ថ្ងៃធ្វើការជាប់ៗ គ្នា ក្នុងស្មារតីមមាញឹកនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតនិងប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេស សម័យប្រជុំលើកទី ១ - សម័យប្រជុំគន្លឹះរវាងអាណត្តិទាំងពីរនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ និងទី ១៥ ដែលជាសម័យប្រជុំមានអត្ថន័យបង្កបង្កើតបុរេលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ កម្លាំងចលករសម្រាប់សកម្មភាពពេញអង្គនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ នោះ បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ។

សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 1លោកប្រធានរដ្ឋសភា វឿងឌិញហ្វេ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបិទសម័យប្រជុំលើកទី ១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 2លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី ១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 3សមមិត្ត វឿងឌិញហ្វេ អញ្ជើញធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 4លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង ព្រមជាមួយបណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋអញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតអនុម័តជា ឯកច្ឆ័ន្ទលើសំណើនៃការតែងតាំងមុខតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកផ្សេងៗ ទៀតនៃរដ្ឋាភិបាល
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 5លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញធ្វើសច្ចាប្រណិ ធានចូលកាន់តំណែងចំពោះមុខរដ្ឋសភា ជនរួមជាតិនិងម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងទូទាំងប្រទេស
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 6លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងចំពោះមុខរដ្ឋសភា ជនរួមជាតិនិងម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងទូទាំងប្រទេស
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 7ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋនិងសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាអញ្ជើញចូលរួមពិធីបិទអង្គប្រជុំ
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 8សមាជិករដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ អញ្ជើញប្រកាស់ដំណើរការក្នុងអង្គប្រជុំរដ្ឋសភា
សមយបរជរដឋសភាលើកទ ១ នតកាលទ ១៤៖ ចាបផតើមអាណតតថមបរកបដោយភាពសវាហាប បដេជញាដបតរផតាចនងបរសទធភាព hinh anh 9សមាជិការដ្ឋសភាមកពីខេត្ត ហាយ៉ាង លោកស្រី លី ធីឡាន អញ្ជើញបញ្ចេញមតិពិភាក្សានៅឯសាលប្រជុំស្តីពីគោលការណ៍វិនិយោគកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីរភាពដំណាក់កាល ២០២១ - ២០២៥ និងកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការកសាងជនបទថ្មីដំណាក់កាល ២០២១ - ២០២៥

អត្ថបទ៖ គ្វិញហ្វា
រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  យ័ញលើយ


សំណើ