សម្រស់ដ៏មោះមុតនៃប្រជុំកោះ ទ្រឿងសា

សម្រស់ដ៏មោះមុតរបស់កោះ ដាលើនបេ សម្រស់ដ៏មោះមុតរបស់កោះ ដាលើនបេ

ប្រជុំកោះ ទ្រឿងសា ស្ថិតលើដែនទឹកនៃ ខេត្ត ខាញ់ហ្វា រួមមាន ជួរកោះដោយមានកោះ តំបន់វាលក្រោមទឹក វាលផ្កាថ្មជាង ១០០ កន្លែងដែលព័ទ្ធជុំវិញតំបន់សមុទ្រដ៏ធំទូលាយមួយ។

សមរសដមោះមតនៃបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 1កោះ ស៊ិញតូន អង់អាចក្លាហានចំពោះមុខរលកខ្យល់បោកបក់

ប្រជុំកោះត្រូវបានបែងចែកចេញជាបណ្តុំកោះទាំង ៨ គឺ៖ សុងទឺ ឡយតា ធីទឺ ណាមអៀត ស៊ិញតូន ទ្រឿងសា ថាមហៀម និង ប៊ិញង្វៀន។

សមរសដមោះមតនៃបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 2សម្រស់ដ៏មោះមុតរបស់កោះ ដាលើនបេ
សមរសដមោះមតនៃបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 3សម្រស់ដ៏មហាសាល ភាពរឹងមាំមិនព្រមចុះចាញ់របស់កោះ ទៀននឺ ចំពោះមហាសមុទ្រ
សមរសដមោះមតនៃបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 4ថ្ងៃហៀបអស្តង្គតនៅលើកោះ

ប្រឈមមុខនឹងធម្មជាតិដ៏កាចសាហាវជាមួយនឹងកម្តៅព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ភ្លៀងព្យុះរលកបក់បោកក៏ប៉ុន្តែប្រជុំកោះ ទ្រឿងសា នៅតែលេចឡើងនូវសម្រស់ដ៏មោះមុតនិងភាពរឹងមាំមិនព្រមចុះចាញ់ចំពោះមុខមហាសាគរ។ នោះគឺជាសម្រស់នៃអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រ កោះដ៏ពិសិដ្ឋនៃមាតុភូមិ វៀតណាម៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ថាញ់ដាត
បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖ អៀនថាញ់


សំណើ