“សាលាបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈ” នៅវត្ត កំពង់និគ្រោធ


ព្រះវិហារវត្ត កំពង់ជ្រៃ

ផតិ្ចផ្ចង់ឆ្លាក់តាំងពីស្នាមគំនូសដ៏ល្អិតល្អន់

អ្នកដែលមានគុណបំណាច់នាំយករបរឆ្លាក់រូបចម្លាក់មកដល់វត្តគឺព្រះតេជគុណ ថាច់សួង។ ថ្នាក់រៀនដំបូងគឺ ព្រះសង្ឃមានព្រះជន្មតិចវស្សា ៤ អង្គ បច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាជាងយ៉ាងចំណាន។ ចាប់ពីពេលនោះ អ្នករៀនមុនផ្ទេរចំណេះទៅអោយអ្នកមកក្រោយ "សាលា" កាន់តែទាក់ទាញព្រះសង្ឃ យុវជនជនជាតិខ្មែរជាច្រើនចូលមកសិក្សា។ ព្រះតេគុណ ថាច់សួង នៅបានបង្កើតក្លិបឆ្លាក់រូបចម្លាក់វត្តកំពង់និគ្រោធ ដែលមានសមាជិកចេះឆ្លាក់រូបយ៉ាងជំនាញចំនួនជាង ១០ នាក់ ដើម្បីបើកទូលាយការបង្ហាត់បង្រៀនផងនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលផងនោះ ក្នុងបំណងប្រាថ្នា រួមចំណែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈឆ្លាក់រូបរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ។ មកដល់ពេលនេះ កិ្លបច្នៃប្រឌិតបានជាង ១.០០០ វណ្ណកម្មសិល្បៈបំរើតំរូវការរបស់អតិថិជន។ 

វណ្ណកម្ម “ក្របីភ្ជួរដី”

វណ្ណកម្ម “នាគទាំង ៩ ដណ្ដើមគ្រាប់គុជ”

បច្ចុប្បន្ននេះវត្ត កំពង់និគ្រោធ មិនត្រឹមតែជាអាសយដ្ឋានវប្បធម៌ខាងជំនឿប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជា កនែង្ល បណុ្ដះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអភិរក្សលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អឯករបស់បងបូ្អនជនជាតិខ្មែរទៀតផង៕

សំណើ