ស្វែងយល់អំពី មីសឺន បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក

ស្ថិតនៅចម្ងាយពីទីក្រុង ដាណាំង ជិត ៧០ គីឡូម៉ែត្រចំណុះដែនដីនៃឃុំ យុយភូ ស្រុក យុយស្វៀន (ខេត្ត ក្វាងណាម) មណ្ឌលកេរដំណែល មីសឺន គឺជាបណ្តុំស្ថាបត្យកម្មដែលរួមមានប្រាង្គប្រាសាទ ចាម ជាច្រើន។ ឆ្នាំ ១៩៩៩ កន្លែងនេះត្រូវបានអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO ) ជ្រើសតាំងជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក។

សំណើ