លក្ខណៈល្អឯកនៃពិធីសែន "អារក្សព្រៃ" របស់ជនជាតិ ពូប៉ែវ

រៀងរាល់ឆ្នាំ នៅពេលចូលឆ្នាំថ្មី  ជនជាតិពូប៉ែវ នៅខេត្ត ហាយ៉ាង ក៏ចាប់ផ្តើមចាត់តាំងពិធីសែន​ "អារក្សព្រៃ"។ គោលបំណងរបស់ពិធីបុណ្យគឺដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្ស សត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយ។​ ពិធីសែន "អារក្សព្រៃ" ត្រូវបានបងប្អូនជនជាតិ ពូប៉ែវ ប្រារព្ធឡើងនៅតំបន់ព្រៃចាស់ ដែលបានបងប្អូនជនជាតិរក្សា ការពារតាំងពីយូរលង់មកហើយ។ 


ទំនៀម "កាត់ធ្មេញអោយខ្លី - លាបល័ក្តធ្មេញ - ចោះត្រចៀកប្រហោងធំៗ ពាក់ភ្លុកឬត្រសាល់" របស់ជនជាតិ កឺទូ

ជនជាតិ កឺទូ ពីដើមមានទស្សនាទានថា មនុស្សប្រុស ស្រីដល់អាយុពេញវ័យបើមិន "កាត់ធ្មេញអោយខ្លី - ចោះត្រចៀកប្រហោងធំៗ ពាក់ភ្លុកឬត្រសាល់" ដើម្បីលំអកាយនោះទេនឹងត្រូវគេសើចចំអកឡកឡឺយ មនុស្សប្រុសឥតយកប្រពន្ធបាន មនុស្សស្រីឥតយកប្តីបាន។


ចម្រៀងប្រជាប្រិយ “ឌើនកាតាយទឺ” លក្ខណៈវប្បធម៌នៃតំបន់ដីភាគខាងត្បូង

ចាប់ផ្ដើមកកើតនិងរីកចំរើនឡើងតាំងពីចុងសតវត្សទី ១៩ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ចំរៀងប្រជាប្រិយ ឌើនកាតាយទឺ នៅតែរក្សាបាននូវរាល់តម្លៃវប្បធម៌ដើម ជាចំណីអារម្មណ៍ដែលពុំអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនានុជន ណាមបូ (ភាគខាងត្បូង)។