ហាណូយ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាកិច្ចសហការក្នុងការលក់កសិផល

ហាណូយ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាកិច្ចសហការក្នុងការលក់កសិផល

បច្ចុប្បន្នទីក្រុង ហាណូយ មានប្រជាជនជាង ១០ លាននាក់កំពង់រស់នៅប្រកបការងារនិងសិក្សារៀនសូត្រ ម៉្លោះហើយតម្រូវការពីបរិមាណកសិផល អាហារប្រចាំថ្ងៃគឺខ្ពស់ខ្លាំង។

ហាណយ ជរញយាងខលាងកលាកចចសហការកនងការលកកសផល hinh anh 1យោងតាមអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ហាណូយ លោក ង្វៀនវ៉ាន់ស៊ឺវ (ទី ២ រាប់ពីឆ្វេងទៅ) ទីក្រុង ហាណូយ បន្តរក្សាបានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធានានូវបរិមាណស្បៀង អាហារអោយអ្នកប្រើប្រាស់នារយៈពេលកន្លងទៅគឺអាស្រ័យដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អង្គការ អាជីវកម្ម សហករណ៍ជាច្រើន

ដើម្បីស្វែងរកប្រភពកសិផល អាហារស្អាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់ មន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទីក្រុង ហាណូយ បានសហការជាមួយ ២១ ខេត្ត ក្រុងស្ថិតក្នុងគណៈកម្មការសម្របសម្រួលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្លែ សាច់សុវត្ថិភាពឲ្យទីក្រុង ហា ណូយ នាំកសិផល អាហារសុវត្ថិភាពចូលទីក្រុងឆ្លងតាមរយៈបណ្ដាផ្សារណាត់ សន្និសីទចុះកិច្ចសន្យា។

ហាណយ ជរញយាងខលាងកលាកចចសហការកនងការលកកសផល hinh anh 2មន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ក្រុងចំនួន ២១ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្តីពីការងារតំណភ្ជាប់ផលិតកម្ម លក់កសិផល រុក្ខផល ជលផលជាមួយតំណាងផ្សារទំនើប មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មមួយចំនួននៅ ហាណូយ

នាយករងនាយកទទួលបន្ទុកសាខានាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពកសិផល រុក្ខផលនិងជលផល ហាណូយ លោកស្រី ង្វៀនធីធូហាំង បានអោយដឹងថា៖ ក្រៅពីបណ្ដា អាជីវកម្មស្ថិតក្នុងគណៈកម្មការសម្របសម្រួលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ បន្លែ សាច់សុវត្ថិភាពអោយទីក្រុង ហាណូយ បច្ចុប្បន្ននេះនៅមានមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់នៃមូលដ្ឋានទាំងឡាយជាង ២០០ អង្គភាពបានដំណើរការ តំណភ្ជាប់ផលិតផលលក់ចេញទៅតាមបណ្តាញចែកចាយនៅលើភូមិសាស្រ្ត ហាណូយ។

ហាណយ ជរញយាងខលាងកលាកចចសហការកនងការលកកសផល hinh anh 3ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្លែ សាច់អោយទីក្រុង ហាណូយ នៅខេត្ត ហាណាម

ពីឥឡូវដល់ដំណាច់ឆ្នាំ សាខានាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងគុណភាពកសិផល រុក្ខផលនិងជលផល ហាណូយ បន្តរៀបចំសន្និសីទ ផ្សារណាត់ផ្សេងៗ ទៀតដើម្បីទំនាក់ទំនងតភ្ជាប់បណ្ដាអាជីវកម្មប្រមូលទិញផលិតផលទាំងស្រុង។

ហាណយ ជរញយាងខលាងកលាកចចសហការកនងការលកកសផល hinh anh 4នាយករងនាយកទទួលបន្ទុកសាខានាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពកសិផល រុក្ខផលនិងជលផល ហាណូយ លោកស្រី ង្វៀនធីធូហាំង (ពាក់វ៉ែនតា) - ប្រធានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពអាហារនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនផលិតនិងនាំចេញទេព្វិរូ គ្វេហូយ វៀតណាម

ទីក្រុង ហាណូយ រំពឹងថាមូលដ្ឋាននានានៅពេលនាំយកផលិតផលចូលរួមក្នុងផ្សារណាត់ត្រូវជ្រើសរើសអាជីវកម្មដែលមានមុខទំនិញសមស្រប ពិសេសដោយ ឡែកប្រចាំតំបន់ ប្រចាំភូមិភាគដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខណៈប្រកួតប្រជែង៕

ង្វៀនទ្វៀន


សំណើ