ហ្វើពណ៌ផ្កាឈូក - ភាពល្អឥតខ្ចោះនៃដែនដី "ខ្ពង់រាប ស"

នៅពេលមកដល់ស្រុក បាក់ហា (ខេត្ត ឡាវកាយ) ម្តងៗ ដូចជាទម្លាប់មិនអាចរំលងចោលបានចំពោះមនុស្សម្នាជាច្រើននាក់ នោះគឺតូ្រវតែភ្លក់រសជាតិហ្វើពណ៌ផ្កាឈូកមួយចានគោមអោយទាល់តែបាន។

យោងតាមលោកសី្រ តឹ្រន ធីវិញ អ្នកប្រកបមុខរបរចាក់ហ្វើនិងលក់ហ្វើជិត ៣០ ឆ្នាំនៅក្រុមលំនៅឋាន ណឹមតែ ទីកណ្ដាលនៃទីរួមស្រុក បាក់ហា លក្ខណៈពិសេសបំផុតរបស់ហ្វើពណ៌ផ្កាឈូកគឺសរសៃហ្វើ។

ហវើពណផកាឈក - ភាពលអឥតខចោះនៃដែនដ "ខពងរាប ស" hinh anh 1

ដើម្បីផលិតចេញសរសៃហ្វើពណ៌ផ្កាឈូកទាំងឡាយ ទន់ម៉ដ្ដគឺជាភាពហ្មត់ចត់ផ្ចិតផ្ចង់ទាំងអស់មួយរបស់ចុងភៅមានទឹកដៃ។ រដូវក្តៅ រដូវត្រជាក់មានវិធីចាក់ហ្វើខុសៗ គ្នា។ នៅរដូវក្តៅ ប្រសិនបើចាក់ល្មួតពេកគឺសរសៃហ្វើនឹងត្រូវហៀរទឹក។ រដូវត្រជាក់គឺចាក់ល្មួតតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត

 មិនដូចសរសៃហ្វើពណ៌សធ្លាប់តែឃើញឯតំបន់ទំនាបនោះទេ ហ្វើពណ៌ផ្កាឈូកមានពណ៌ផ្កាឈូកតូ្រវបានធ្វើពីអង្ករសមូ្របនឿងពណ៌ផ្កាឈូក ជាអង្ករពិសេសប្រចាំតំបន់មួយប្រភេទមានតែនៅដែនដីនេះទើបមាន។

ហវើពណផកាឈក - ភាពលអឥតខចោះនៃដែនដ "ខពងរាប ស" hinh anh 2

ហ្វើពណ៌ផ្កាឈូកត្រូវបានធ្វើពីអង្ករសម្រូបនឿងពណ៌ផ្កឈូក អង្ករពិសសប្រចាំតំបន់មួយប្រភទមានតែនៅដែនដី "ខ្ពង់រាប ស" នៃស្រុក បាក់ហា

ដើម្បីផលិតចេញសរសៃហ្វើពណ៌ផ្កាឈូក ចុងភៅត្រូវត្រាំអង្ករពី ៥ ដល់ ១០ ម៉ោងអាស័្រយទៅតាមរដូវនីមួយៗ បន្ទាប់ពីនោះកិនអោយម៉ដ្ឋ ចម្រោះទៅជាទឹក ហើយចាក់លើចង្ក្រានភ្លើង។ ពេលចាក់ ចុងភៅក៏មានរូបមន្តពិសេសរៀងៗ ខ្លួនដើម្បីសរសៃហ្វើល្មួត មិនហៀរទឹក។

ហវើពណផកាឈក - ភាពលអឥតខចោះនៃដែនដ "ខពងរាប ស" hinh anh 3

មនុស្សជាច្រើនបានប្រដូចហ្វើពណ៌ផ្កាឈូករបស់ស្រុក បាក់ហា ប្រៀបដូចជាស្នាមគំនូសគូរវាសដ៏ល្អឯកលើផែនទីភោជនាហារបណ្តាខេត្តតំបន់ទំនាបកណ្តាលតំបន់ភ្នំនៃភូមិភាគខាងជើង

ហ្វើពណ៌ផ្កាឈូកស្រុក បាក់ហា មានច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែពេញនិយមជាងគេបំផុតគឺហ្វើជូរ (ហ្វើក្រឡុក)។ ហ្វើជូរមួយចានច្រើនតែមានសរសៃហ្វើ សាច់ជូ្រកសាស៊ីវ បន្លែស្រស់ ជ្រក់ស្ពៃ ម៉ែវ ហាន់តូចៗ សណ្ដែកដីបុកអោយល្អិត ទឹកជូរបន្តិច បន្ទាប់មកលាយអោយស្មើរួមជាមួយប្រភេទគឿ្រងទេសពិសេសតូ្រវបានធ្វើពីសណ្តែកសៀង គ្រាប់ Michelia tonkinensis ក្រវាញ ខ្ញី ម្ទេសឆា ទឹកម្ទេស។ល។

បង ហ្វាង វ៉ាន់ទុង ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់មកពីខេត្ត ហាយយឿង បានអោយដឹងថា៖ "ខេត្ត ឡាវកាយ មានហាងហ្វើច្រើន ប៉ុន្តែដើម្បីបានទទួលទានមានរសជាតិហ្វើពណ៌ផ្កាឈូកពិតៗ គឺតូ្រវឡើងទៅកាន់ស្រុក បាក់ហា ទើបអស់ចិត្ត"...៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ហឿងធូ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សិរីសួស្តី


សំណើ