អ៊ឹកធឹក ទិវាមហោស្រពវប្បធម៌ជនជាតិ ម៉ុង

ទស្សនីយភាពសម្តែងសិល្បៈអំណរសាទរទិវាមហោស្រពវប្បធម៌ជនជាតិ ម៉ុង ទូទាំងប្រទេសលើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ នៅខេត្ត ឡាយចូវ ទស្សនីយភាពសម្តែងសិល្បៈអំណរសាទរទិវាមហោស្រពវប្បធម៌ជនជាតិ ម៉ុង ទូទាំងប្រទេសលើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ នៅខេត្ត ឡាយចូវ

កន្លងទៅថ្មីៗ នេះ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍បានសហការជាមួយ នឹងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡាយចូវ រៀបចំទិវាមហោស្រពវប្បធម៌ជនជាតិ ម៉ុង ទូទាំងប្រទេសលើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រោមប្រធានបទ "អភិរក្ស ពងី្រកអត្តសាញ្ញាណ វប្បធម៌ជនជាតិ ម៉ុង -សមភាព សាមគ្គីភាព សមាហរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍ"។

អកធក ទវាមហោសរពវបបធមជនជាត មង hinh anh 1ទស្សនីយភាពសម្តែងសិល្បៈអំណរសាទរទិវាមហោស្រពវប្បធម៌ជនជាតិ ម៉ុង ទូទាំងប្រទេសលើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ នៅខេត្ត ឡាយចូវ

ទិវាមហោស្រពឆាំ្ននេះ ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវកិតិ្តយស វិចិត្រករវិចិត្រការិនីសិល្បករសិល្បការិនី តារាសម្ដែង កីឡាករកីឡាការិនីមហាជន បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង ជិត ៣.០០០ នាក់ដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តទាំង ១១ រួមមាន៖ ឡាយចូវ ឡាវកាយ ហាយ៉ាង អៀនបាយ ទ្វៀនក្វាង កាវបាំង បាក់ កាន ឡាងសឺន ដៀនបៀន ដាក់ឡាក់ ថាញ់ហ្វា ដោយមានការចូលរួមសហការកុ្នងការរៀបចំពីសំណាក់បណ្តាស្ថាប័ន គណៈកម្មការ ផ្នែក មជ្ឈិម។

អកធក ទវាមហោសរពវបបធមជនជាត មង hinh anh 2ប្រកួតរុញដំបងសម្រាប់ស្ត្រី ល្បែងប្រពៃណីមួយក្នុងចំណោមល្បែងប្រពៃណីរផ្សេងៗ របស់ជនជាតិ ម៉ុង

ទិវាមហោស្រពជួយអោយមនុស្សមា្នក់ៗ យល់ដឹងបនែម្ថ គោរពរាល់បេតិក ភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏មានតមៃរ្ល បស់បងបូ្អនបណា្តជនជាតិនិយាយរួម បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង និយាយដោយឡែក។

អកធក ទវាមហោសរពវបបធមជនជាត មង hinh anh 3ពិធីប្រឡងបុកម្សៅធ្វើនំ បាញ់យ៉ី ក្នុងទិវាមហោស្រព
អកធក ទវាមហោសរពវបបធមជនជាត មង hinh anh 4វិចិត្រការិនីខេត្ត ដៀនបៀន គូរក្រមួនឃ្មុំលើសំពត់លីនិន ជាដំណាក់កាលមួយក្នុងចំណោមដំណាក់កាលផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើតសំពត់ប្រពៃណីមួយ

ផ្តើមពីនោះ ផ្ដល់ការទុកចិត្តបន្ថែមលើមាគ៌ារបស់បក្ស គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដើម្បីរួមគ្នា សាមគ្គីកសាងជីវភាពរស់នៅថ្មីប្រកបដោយស៊ីវិល័យ រីកចម្រើន ជឿនលឿន៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ វៀតហ្វាង -គ្វីទ្រុង

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ