អភិរក្សនិងពង្រីកសិល្បៈល្ខោន យូកេ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ ណាមបូ

អភិរក្សនិងពង្រីកសិល្បៈល្ខោន យូកេ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ ណាមបូ

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ មន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត ត្រាវិញ សហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យ ត្រាវិញ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្ត ក្រោមប្រធានបទ “សិល្បៈល្ខោន យូកេ - ខួប ១០០ ឆ្នាំនៃការកកើតនិងរីកចម្រើន”។

អភរកសនងពងរកសលបៈលខោន យកេ របសបងបអនជនជាតខមែរ ណាមប hinh anh 1ប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា។ រូបថត៖ ថាញ់ហ្វា

នេះជាទម្រង់សិល្បៈរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ណាមបូ (ភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេស វៀតណាម) ត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ទទួលស្គាល់ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិនៅឆ្នាំ ២០១៤។

អភរកសនងពងរកសលបៈលខោន យកេ របសបងបអនជនជាតខមែរ ណាមប hinh anh 2

ឈុតឆាកមួយក្នុងរឿងសម្តែងនៃល្ខោន យូកេ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ ណាមបូ។ រូបថត៖ ថាញ់កឿង

អភរកសនងពងរកសលបៈលខោន យកេ របសបងបអនជនជាតខមែរ ណាមប hinh anh 3

គណៈអធិបតីនៃសិក្ខាសាលា។ រូបថត៖ ថាញ់ហ្វា

អភរកសនងពងរកសលបៈលខោន យកេ របសបងបអនជនជាតខមែរ ណាមប hinh anh 4

លោក យឿងហ្វាងសុម ប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត ត្រាវិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងសិក្ខាសាលា។ រូបថត៖ ថាញ់ហ្វា

សិក្ខាសាលាបានទាក់ទាញប្រតិភូដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកគ្រប់គ្រង សិល្បករ សិល្បការិនី សិប្បករ សិប្បការិនីជិត ២០០ អង្គនិងរូបអញ្ជើញមកពីក្រុមសិល្បៈទាំងឡាយក្នុងទូទាំងប្រទេស៕

ថាញ់ហ្វា


សំណើ