អាហារ​ត្រូវ​ទទួលទាននិង​ការហាត់​ប្រាណ

អាហារ​ត្រូវ​ទទួលទាននិង​ការហាត់​ប្រាណ

ការញ៉ាំអាហារនិងផឹកភេសជ្ជៈផ្តល់ជីវជាតិអាចជួយបង្កើតបានជាសាច់ដុំនិងរក្សាថាមពលបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការហាត់ប្រាណផង។ អ្នកគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃជីវជាតិពីរបបអាហារនិងការហាត់ប្រាណ៖

អាហារ​តរវ​ទទលទាននង​ការហាត​បរាណ hinh anh 1របបអាហារត្រូវទទួលទាន

-ចូរញ៉ាំអាហារសម្បូរជាតិកាបូអ៊ីដ្រាត មុនពេលហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំ។

-សម្រាប់អ្នកហាត់ប្រាណជាមធ្យម របបអាហារផ្តល់សុខភាពនិងទឹកអាចជំនួសនូវការបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអេឡិចត្រូលីត្រក្នុងពេលហាត់ប្រាណ។

-ចូរញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមុនពេលហាត់ប្រាណដើម្បីមានកម្លាំង មិនត្រូវប្រើប្រាស់ការហាត់ប្រាណដើម្បីធ្វើឡេសញ៉ាំអាហារ។

-ចូរជ្រើសរើសអាហារដែលមានតុល្យភាពសម្រាប់ប្រូតេអ៊ីននិងកាបូអ៊ីដ្រាតដូចជាសាច់មាន់ យ៉ាអួរឬទឹកដោះគោសូកូឡាមួយកែវ៕

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖ សិរី


សំណើ