អាហារមានជីវជាតិខ្ពស់សម្រាប់បេះដូង

អាហារមានជីវជាតិខ្ពស់សម្រាប់បេះដូង

ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសមាគមបេះដូង អាមេរិក បានរកឃើញថា ការញ៉ាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវរបបអាហារដែលមានជីវជាតិខ្ពស់ល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងខ្លាំងណាស់។

អ្នកស្រាវជ្រាវដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Kentucky បានរកឃើញថា អ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលខ្វះមីក្រូសារជាតិ ៧ ឬច្រើនជាងនេះមានហានិភ័យទ្វេដងនៃការស្លាប់ឬកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាងអ្នកដែលកង្វះខាតតិចតួចឬគ្មាន។

អាហារមានជវជាតខពសសមរាបបេះដង hinh anh 1អាហារទាំងនេះអាចជួយអោយបេះដូងអ្នកដំណើរការបានល្អ

អ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃភាពខុសគ្នានៃរបបអាហារក៏ដូចជាការដាក់បញ្ចូលផ្លែឈើនិងបន្លែគ្រាប់ធញ្ញជាតិ៕ 

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖  ធីតា


សំណើ