កម្លាំងរស់រាននៅលើកោះ ស៊ិញតូនដុង

ស្ថិតនៅតំបន់ប្រជុំកោះ ទ្រឿងសា ចំណុះស្រុកកោះ ទ្រឿងសា (ខេត្ត ខាញ់ហ្វា) កោះ ស៊ិញតូនដុង ការពារផ្នែកខាងកើតនៃមាតុភូមិ។

អនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយ កម្មាភិបាល យុទ្ធជនលើកោះតែងតែសាមគ្គី រក្សាគោលជំហររឹងប៉ឹង ឆន្ទៈមុតមាំ ត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធជានិច្ច លះបង់ដើម្បីការពារយ៉ាងរឹងមាំអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រ កោះដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ៕

កមលាងរសរាននៅលើកោះ សញតនដង hinh anh 1ជ្រុងមួយនៃកោះ ស៊ិញតូនដុង
កមលាងរសរាននៅលើកោះ សញតនដង hinh anh 2កម្មាភិបាល យុទ្ធជនកោះ ស៊ិញតូនដុង អនុវត្តពិធីកិច្ចទទួលក្រុមការងារ - កងពលតូច ១៤៦ អញ្ជើញឡើងមកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរឆ្នាំថ្មី
កមលាងរសរាននៅលើកោះ សញតនដង hinh anh 3សួនបន្លែបៃតងរបស់បណ្តាយុទ្ធជននាំមកនូវកម្លាំងរស់រានថ្មីដល់កងទ័ពនិងប្រជាជនលើកោះ ស៊ិញតូនដុង
កមលាងរសរាននៅលើកោះ សញតនដង hinh anh 4វត្ត ស៊ិញតូនដុង - បង្គោលតម្រុយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រ កោះដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ
កមលាងរសរាននៅលើកោះ សញតនដង hinh anh 5យុទ្ធជនឈរយាមក្បែរបង្គោលតម្រុយអធិបតេយ្យភាពលើកោះ ស៊ិញតូនដុង

ផលិតដោយ៖ ង៉ុកឌឹក
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ អៀងថាន់ 


សំណើ