គុក សឺនឡា កេរតំណែល អំពី "នរកលោកកិយ"

នៅទីនេះមាន ១.០០៧ លើកយុទ្ធជនបដិវត្តន៍ត្រូវឃុំឃាំង ក្នុងនោះ មានកម្មាភិបាលស្នូលជាច្រើនរបស់បក្សដូចជា៖ តូហៀវ ឡេយន់ត្រឿងជិញ ង្វៀនឡឿងបាំង វ៉ាន់ទៀនយុង។ល។​ មកដល់​កេរតំណែល​គុកសឺនឡាទស្សនានូវបន្ទប់ឃុំឃាំងងងឹតក្រោមដីបន្ទប់ឃុំឃាំងពិសេសភ្ញៀវទេសចរណ៍មិនអាចចៀសផុតបានពីការក្ដុកក្ដួលរំភើបចិត្តឡើយ៕
ឆ្នាំ ១៩៥២ ពេលដកទ័ពចេញផុតពី សឺនឡាអាណានិគមបារាំងបានអោយទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើគុក សឺនឡា ដើម្បីលុបបំបាត់នូវស្លាកស្នាមនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនោះចោល
 
មាន ១.០០៧ លើកយុទ្ធជនបដិវត្តន៍ត្រូវអាណានិគម បារាំង ឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មនៅទីឃុំឃាំងនេះ 

ដើមប៉ែសត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថា តូហៀវ នៅឆ្នាំ១៩៤៥ ពេលបដិវត្តន៍បានជោគជ័យ និមិត្តរូបអោយស្មារតីតស៊ូដ៏អង់អាចរបស់បណ្តាជនកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម
 
គុក សឺនឡា នាបច្ចុប្បន្នក្លាយជាចំណុចដ៏ទាក់ទាញ កេរតំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ
ដ៏ល្បីឈ្មោះ ជាកន្លែងអប់រំប្រពៃណីអោយគ្រប់ជំនាន់


សំណើ