ជីវភាពថ្មីនៅឃុំព្រំដែន ធន់ហាញ់

ឆ្លៀតប្រើប្រាស់ឧត្តមភាពពីអាកាសធាតុនិងដីធ្លីសម្បូរជីជាតិ ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិជាច្រើននៅទីនេះបានអនុវត្តទម្រង់រូបភាពពហុវប្បកម្មដាំដើមឈើច្រើនប្រភេទ ផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាបង្គួរ។ 
ប្រជាជនមកទស្សនាទម្រង់រូបភាពដាំដើមមៀន ហ៊ឹងអៀន របស់ក្រុមគ្រួសារបង ង្វៀនឌិញណាប់ នៅភូមិ ធន់ងៀ ឃុំ ធន់ហាញ់

ទន្ទឹមនឹងដំណាំកាហ្វេ បងប្អូនជនជាតិ ម្ចាស់ការដាំសាថ្មីឡើងវិញ ផ្លាស់ប្តូរទៅដាំប្រភេទដំណាំផ្សេងៗ ទៀតដូចជា៖ ម្រេច មៀន ហ៊ឹងអៀន ដំឡូងជ្វា ស្ពៃក្តោប។ល។ ក្រុមគ្រួសារជាច្រើន ថែមទាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្ម ជីវភាពរស់នៅសុខដុមរមនាជាងមុន។ ផ្លូវថ្នល់ចូលទៅឃុំ ធន់ហាញ់ ឥឡូវនេះបានចាក់បេតុងយ៉ាងរឹងមាំ។ ផ្ទះសំបែងដ៏មាំទាំជាច្រើនខ្នងលេចឡើងកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
១០០% ខ្សែផ្លូវអន្តរភូមិនៅឃុំ ធន់ហាញ់ បាននិងកំពុងតែបានចាក់បេតុងយ៉ាងរឹងមាំ 
រដូវកាលប្រមូលផលស្ពៃក្តោបនៅភូមិ ធន់ទ្រុង ឃុំ ធន់ហាញ់
កសិករភូមិ ធន់លើយ ឃុំ ធន់ហាញ់ ថែទាំដំណាំកាហ្វេ

គិតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនៅឃុំ ធន់ហាញ់ ថយចុះនៅត្រឹម ៤,៧% ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមលើមនុស្សម្នាក់សម្រេចបានជាង ៤១ លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ៕
អត្ថបទនិងរូបថត៖  ថាញ់ប៊ិញ


សំណើ