“ដើម្បីមហាសាគរបៃតងមួយ”

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ង្វៀនស៊ន់ភុក ក្នុងអង្គមិទ្ទិញគាំទ្រសបា្ដហ៍សមុទ្រនិងដែនកោះ វៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៦ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាមហាសាគរពិភពលោកដោយប្រធានបទ “ដើម្បីភពផែនដីបៃតងមួយ” បានចាត់តាំងនៅខេត្ត ណាមឌិញ នាថ្ងៃទី ៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
 
ខេត្ត ងេអាន ចាត់តាំងពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍និងដាក់បង្ហាញឯកសារ “ហ្វាងសា ត្រឿងសា របស់វៀតណាម - បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្រ្តនិងគតិយុត្ត”
 
នៅទីក្រុង ហ្វេ បានប្រារព្ធការតាំងពិព័រណ៍ ៨០ ផ្ទាំងរូបភាពឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនិងផលិតផលអប់រំពីបរិសា្ថន សមុទ្រកោះ
 
ខេត្ត និញធន់ ចាត់តាំងសំអាតបរិស្ថានទូទៅនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ ព្រលែងកូនពូជជល ផលចំនួន ២៦០ ពាន់ក្បាលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីបង្កប្រភពជលផល
 
សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមិញ យុវជននិងប្រជាជនចំនួនជាង ២០០០ នាក់នៅខេត្តក្វាងទ្រី ដំណើរការប្រមូលសំរាមនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងទីកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួននៅម្ដុំឆ្នេរសមុទ្រមជ្ឈមណ្ឌល មីធ្វី...


សំណើ