ភព​ ៥ ​រះ​ទន្ទឹមនឹង​ព្រះ​ចន្ទ​

កាលពេលល្ងាចថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ភពពុធ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសុក្រ ភពអ៊ុយរ៉ានុស ភពព្រះអង្គារ និង ព្រះចន្ទ បានរះទន្ទឹមគ្នាលើផ្ទៃមេឃអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបាន ដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍អ្វីឡើយ។

ភព​ ៥ ​រះ​ទនទមនង​ពរះ​ចនទ​ hinh anh 1

 កាលពេលល្ងាចថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ភពពុធ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសុក្រ ភពអ៊ុយរ៉ានុស ភពព្រះអង្គារ និងព្រះចន្ទបានរះទន្ទឹមគ្នាលើផ្ទៃមេឃ

ព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចមើលឃើញបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចភ្លាមៗ នៅភាគខាងលិច។ ជើងមេឃនិងផ្ទៃមេឃស្រឡះច្បាស់ល្អនឹងផ្តល់ ឱកាសខ្ពស់ ក្នុងការមើលឃើញការតម្រឹមគ្នារបស់ភព។

ភព​ ៥ ​រះ​ទនទមនង​ពរះ​ចនទ​ hinh anh 2កាលពេលល្ងាចថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ភពពុធ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសុក្រ ភពអ៊ុយរ៉ានុស ភពព្រះអង្គារ និងព្រះចន្ទបានរះទន្ទឹមគ្នាលើផ្ទៃមេឃ

កាលពីរដូវក្តៅមុន ភពពុធ ភពសុក្រ ភពអង្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ និង ភពសៅរ៍ បានរះទន្ទឹមគ្នាយ៉ាងកម្ររួចហើយ។ ការរូបថតល្អបំផុតលើភពទាំង ៥ កាលពីថ្ងៃទី ២៧ គឺថតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងណាដែលមានពន្លឺច្បាស់ៗ កន្លែងណាដែលមានមេឃស្រឡះនិងគ្មានពន្លឺរំខាន។ អ្នកត្រូវសង្កេតមើលនៅក្បាលព្រលប់ ព្រោះភពពុធនិងភពព្រហស្បតិ៍នឹងបាត់ខ្លួនយ៉ាងលឿនពីជើងមេឃ៕

ដកស្រង់ពីប្រភពរស្មីកម្ពុជាដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ