មុខមាត់រដ្ឋធានី ហាណូយ សព្វថ្ងៃ

មុខមាត់រដ្ឋធានី ហាណូយ សព្វថ្ងៃ

ឆ្លងកាត់អំឡុងពេល ១០១០ ឆ្នាំ ពីរាជធានី ថាំងឡុង រហូតដល់រដ្ឋធានី ហា ណូយ ៦៦ ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលប្រជាជនស្វាគមន៍ក្រុមកងទ័ពនីមួយៗ ដែលទទួលបានជ័យជម្នះ (ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៥៤ - ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០) វិលត្រឡប់មកវិញ ជាង ៣០ ឆ្នាំនៃដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មី មុខមាត់រដ្ឋធានីសព្វថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន។

មខមាតរដឋធាន ហាណយ សពវថងៃ hinh anh 1ជាមួយនឹងសំណង់អគារខ្ពស់ៗ ទំនើបៗ ជាច្រើនកន្លែង ក្រុង ហាណូយ មិនចាញ់ទីក្រុងធំៗ នៃបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ឡើយ

អគារខ្ពស់ៗ ជាប់ៗ គ្នាបានលេចឡើងជារូបរាងវិថីផ្លូវថ្នល់ធំទូលាយ មហាវិថីរឹងមាំស្រស់ស្អាត ស្ពានខ្វាត់ខ្វែង សំណង់ផ្លូវដែកផ្សេងៗ ក្នុងទីក្រុងកំពុងកកើតឡើងជាបណ្តើរៗ …។ 

មខមាតរដឋធាន ហាណយ សពវថងៃ hinh anh 2ភាពដែលរួមត្របាញ់រវាងលំហបរិយាកាសទីក្រុងទំនើបជាមួយនឹងលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មដែលមានតម្លៃវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រតាមមាត់បឹង ហូតី
មខមាតរដឋធាន ហាណយ សពវថងៃ hinh anh 3ស្ពាន ញ៉ឹតតឹន - ជាស្ពានខ្សែកាបទំនើបជាងគេបំផុតនៅ វៀតណាម

ទីក្រុង ហាណូយ កំពុងតែឈោងឈានឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងលាតសន្ធឹងសំដៅឆ្ពោះទៅរករដ្ឋធានីមួយប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យ ទំនើបកម្ម...៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ហ្វាងបាច់ - ត្រុងឌឹក - ហ៊ុយហ៊ុង


សំណើ