លំបាកលំបិននឹង "តួអក្សរ" នៅតំបន់ខ្ពស់

ដោយសារផ្ទះនៅឆ្ងាយ ប្អូនៗ ត្រូវយកបាយតាមទៅសាលាទុកសម្រាប់ហូប មានប្អូន ខ្លះត្រូវស្នាក់នៅក្នុងសាលាស្ថិតក្នុងរង្វង់ដៃនៃក្តីស្រឡាញ់របស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូនិងមិត្តភក្តិ។

សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាអឌ្ឍអន្តេវា សិកជនជាតិនិងអនុវិទ្យាល័យ ម៉ូយេ ស្រុក មូកាងចាយ (ខេត្ត អៀនបាយ) ពេលទៅកាន់សាលាក្រៅពីស្ពាយកាតាបសៀវភៅប្អូនៗ នៅយួរតាមចានស្រាក់បាយផងដែរ
 
ដំណើរពុះពារជម្នះនូវកំរិតកំពូលនៃចំណេះដឹងទោះជួបការលំបាកលំបិនយ៉ាប់យ៉ឺន ប៉ុន្តែ តាំងពីព្រលឹម ជំហានរបស់ប្អូនៗ នៅតែ ឆ្ពោះទៅកាន់សាលា។ 
លោកគ្រូ ភុងវ៉ាន់គ្វិញ ចំណុចសាលាមតេយ្យ ឡានញីថាង ស្រុក ផុងថូ (ខេត្ត ឡាយចូវ) ណែនាំតាំងពីតួអក្សរនីមួយៗ អោយប្អូនៗ

ទីនោះ មានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអំណត់ព្យាយាមខិតខំបណ្តុះតាំងពី "តួអក្សរ" កសាងនូវក្តីប្រាថ្នានីមួយៗ។ 
 
ដោយនៅឆ្ងាយពីផ្ទះទើបប្អូនៗ ត្រូវនៅសម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់ក្នុងសាលា

ហើយនៅកំបាំងពីក្រោយការលំបាកទាំងនេះគឺអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាងកំពុងរង់ចាំប្អូនៗ ។

ពេលបាយថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សសាលាអនុវិទ្យាល័យ ស៊ីឡឺឡូវ ស្រុក ផុងថូ (ខេត្ត ឡាយចូវ)

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំសូមឧទ្ទេសនាមរូបភាពមួយចំនួនអំពីគ្រូនិងសិស្សនៅសាលាតំបន់ខ្ពស់មួយចំនួនចំណុះខេត្ត អៀនបាយ និង ឡាយចូវ៕

សំណើ