អាហារជួយ​ឲ្យ​ខួរក្បាលនារី​ឆ្លាត​ខ្លាំង​

អាហារជួយ​ឲ្យ​ខួរក្បាលនារី​ឆ្លាត​ខ្លាំង​

ប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ្យខួរក្បាលអ្នកខ្លាំងពូកែ អ្នកអាចជ្រើសរើសអាហារខាងក្រោមដើម្បីពិសារ។ អាហារនោះមានដូចជា៖

អាហារជយ​ឲយ​ខរកបាលនារ​ឆលាត​ខលាង​ hinh anh 1រូបតំណាង

ចេក

នៅក្នុងផ្លែចេកសម្បូរទៅដោយសារធាតុជាច្រើន ដែលអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកវៃឆ្លាតខ្លាំងណាស់។

ដូចនេះ អ្នកអាចបរិភោគចេកបាន ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអាចកើតមានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើន។

ត្រី

ក្នុងត្រីមានសារធាតុដែលអាចជួយការពារមិនឲ្យកោសិការខួរក្បាលអ្នកឆាប់ចាស់ឡើយ ថែមទាំងអាចជួយអ្នកឲ្យចងចាំបានល្អ។

ជាពិសេស វានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកលូតលាស់យ៉ាងល្អ ព្រមទាំងជួយការពារភ្នែកអ្នកឲ្យភ្លឺផងដែរ។

ដូចនេះ អ្នកគួរបរិភោគត្រីប្រសើរជាងសាច់ដទៃទៀត ទើបខួរក្បាលឆ្លាតវៃ។

ល្ងខ្មៅ

ល្ងខ្មៅក៏អាចជួយប៉ូវខួរក្បាល អ្នកអាចញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបាន ហើយពិសារចំនួន ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

នៅពេលដែលអ្នកពិសារបានចាប់ពី ៤២ ថ្ងៃទៅ អ្នកនឹងសង្កេតឃើញខួរក្បាលអ្នកនឹងរស់រវើកខ្លាំងជាមុនជាមិនខាន។

ក្រូចឃ្វិច

ចំពោះសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសក្រូចឃ្វិច ដើម្បីពិសារបាន ព្រោះនៅក្នុងនោះមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចជួយអ្នកឲ្យចងចាំមេរៀនបានល្អ៕

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖  ធីតា


សំណើ