ពិធីមហោស្រពទេសចរណ៍ភូមិរបរប្រពៃណី ហាណូយ - វៀតណាម

ពិធីមហោស្រពទេសចរណ៍ភូមិរបរប្រពៃណី ហាណូយ - វៀតណាម
ជាមួយទ្រង់ទ្រាយរាប់រយស្តង់លក់ទំនិញ តំណាងអោយ ៣០ / ៤៧ មុខរបរប្រពៃណីឆ្នើមនៃរដ្ឋធានីពិធីម ហោស្រពបានរួមចំណែកអភិរក្សនិងលើកតម្កើងនូវបណ្តា មុខរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី។
ពិធីមហោស្រពទេសចរណ៍ភូមិរបរប្រពៃណី ហាណូយ - វៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៦ កំពុងតែជាជំហាន ៗ ក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍វប្បធម៌ដ៏ទាក់ទាញហើបានរីកសុសសាយលើទូទាំងប្រទេស
ពិធីមហោស្រពទេសចរណ៍ភូមិរបរប្រពៃណី ហាណូយ - វៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៦ កំពុងតែជាជំហាន ៗ ក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍វប្បធម៌ដ៏ទាក់ទាញហើបានរីកសុសសាយលើទូទាំងប្រទេស
ឧទ្ទេសនាមចំណង់កំសាន្តនឹងល្បែងពាក្យ - ជាលក្ខណៈដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរបស់ជន ហាណូយ
ឧទ្ទេសនាមចំណង់កំសាន្តនឹងល្បែងពាក្យ - ជាលក្ខណៈដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរបស់ជន ហាណូយ
ភូមិសំពត់សូត្រ វ៉ានភុក ឧទ្ទេសនាមក្បាច់រចនាគំរូមួយចំនួន
ភូមិសំពត់សូត្រ វ៉ានភុក ឧទ្ទេសនាមក្បាច់រចនាគំរូមួយចំនួន
ឧទ្ទេសនាមល្បែងប្រជាប្រិយនៅបណ្តាថ្ងៃដែលពិធីមហោស្រពបានប្រព្រឹត្តឡើង
ឧទ្ទេសនាមល្បែងប្រជាប្រិយនៅបណ្តាថ្ងៃដែលពិធីមហោស្រពបានប្រព្រឹត្តឡើង
ជាមួយទម្រង់រាប់រយស្តង់លក់ទំនិញ តំណាងអោយ ៣០ / ៤៧ មុខរបរប្រពៃណីដ៏ឆ្នើម ពិធីមហោស្រពបានរួមចំណែកអភិរក្សនិងលើកតម្កើង បណ្តាមុខរបរសិប្បកម្មប្រពៃណីនៃរដ្ឋធានី
ជាមួយទម្រង់រាប់រយស្តង់លក់ទំនិញ តំណាងអោយ ៣០ / ៤៧ មុខរបរប្រពៃណីដ៏ឆ្នើម ពិធីមហោស្រពបានរួមចំណែកអភិរក្សនិងលើកតម្កើង បណ្តាមុខរបរសិប្បកម្មប្រពៃណីនៃរដ្ឋធានី
នេះក៏ជាឱកាសដើម្បីភូមិរបរប្រពៃណីទាំងឡាយសហគ្រាសមុខរបរនិងសហគ្រាសទេសចរណ៍ជួបប្រាស្រ័យ សហការ អភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ភូមិរបរ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាឱកាសដើម្បី ហាណូយ និងបណ្តាមូលដ្ឋានឧទ្ទេសនា មនូវអគ្គសារៈនៃគ្រឿងភោជនាហារលក្ខណៈ ដ៏ចំណានឥតខ្ចោះក្នុងការកែច្នៃពីរបៀបរៀបបង្ហាញ បណ្ដាមុខម្ហូបអាហារប្រពៃណី៕
កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍