ទិវាបុណ្យវប្បធម៌នៃបណ្តាជនជាតិ វៀតណាម នៅទីក្រុង ហូជីមិញ

នាថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តឡើងទិវាបុណ្យវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ វៀត​ណាមនិងផ្តល់ជូនអំណោយអោយបងប្អូនជនជាតិ ចាម ជនជាតិ ខ្មែរ ដែលមានស្ថានភាព​រស់នៅលំបាក​លំបិន​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ រ៉ាម៉ាដាន របស់ជនជាតិ ចាម និង បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិ ខ្មែរ៕

ព័ត៌មានលេចធ្លោ

បណ្ដុំរូបភាព

  • ស្វែងយល់ពីតំបន់ខ្ពស់ តីបាក់

  • កម្មាភិបាលរណសិរ្សដ៏សកម្មទាំងឡាយនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

  • ខេត្ត សុកត្រាំង កសាងសង្គមរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត

  • សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន អញ្ជើញចូលរួមទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

  • ទិវាគ្រូបង្រៀន វៀតណាម ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា៖ លើកសរសើរគ្រូបង្រៀនគំរូៗ ជាជនជាតិភាគតិចចំនួន ៦៣ រូប

មើលច្រើន

#TracuudulieuDantoc

Bản đồ Việt Nam

ផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់

មាន់ក្រហម ដុងយ៉ី

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗ នេះ ប្រជាជនជាច្រើនក្រុមគ្រួសារនៅឃុំ អានខាង ទីក្រុង ទ្វៀនក្វាង (ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង) បានឆ្លៀតប្រើប្រាស់ឧត្តមភាពរបស់មូលដ្ឋាន អភិវឌ្ឍរបរចិញ្ចឹមមាន់ក្រហម ដុងយ៉ី។

សហគមន៍បណ្តាជនជាតិវៀតណាម

ទិវាបុណ្យវប្បធម៌នៃបណ្តាជនជាតិ វៀតណាម នៅទីក្រុង ហូជីមិញ

នាថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តឡើងទិវាបុណ្យវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ វៀត​ណាមនិងផ្តល់ជូនអំណោយអោយបងប្អូនជនជាតិ ចាម ជនជាតិ ខ្មែរ ដែលមានស្ថានភាព​រស់នៅលំបាក​លំបិន​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ រ៉ាម៉ាដាន របស់ជនជាតិ ចាម និង បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិ ខ្មែរ៕

ពិភពលោកជុំវិញយើង

សង្គម

ជំនួបជួបជុំនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅខេត្ត វិញឡុង

នាថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ខេត្ត វិញឡុង បាន​រៀបចំ​ជំនួបជួបជុំព្រះសង្ឃ អ្នកមុខអ្នកការគ្រប់ព្រះអង្គ គណៈកម្មការវត្តពុទ្ធសាសនាទក្ខិណនិកាយខ្មែរ និង​កម្មា​ភិបាល សមាជិកបក្សជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារ ចូលនិវត្តន៍ នៅលើ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ២០២១ របស់​បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ៕

ទំព័រមូលដ្ឋាន