មហោស្រពសិល្បៈមហាជននិងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ចិន នៅខេត្ត សុកត្រាំង

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ខេត្ត សុកត្រាំង បានរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈមហាជននិង បង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃជនជាតិ ចិន លើកទី ៨ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមានខ្លឹមសារស្ងើចសរសើរ អំពីបក្ស អ៊ំហូ ស្ងើចសរសើរអំពីប្រពៃណីសាមគ្គីភាព ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតល្មួតរវាងសហគមន៍នៃជនជាតិទាំង ៣ គិញ ខ្មែរ និង ចិន...៕

ព័ត៌មានលេចធ្លោ

បណ្ដុំរូបភាព

  • ព្រៃស្មាច់នៅខេត្ត ដុងថាប

  • ជនជាតិ ម៉ុង នៅ ឡាយចូវ ក្លាយជាអ្នកមាន ដោយដាំដើមក្រវាញ

  • ជនជាតិ ម៉ុង នៅ ឡាយចូវ ក្លាយជាអ្នកមាន ដោយដាំដើមក្រវាញ

  • រដូវស្ទូងស្រូវនៅខេត្ត តីនិញ

  • ពិធីប្រណាំងគោនៅតំបន់ បៃនូយ

មើលច្រើន

#TracuudulieuDantoc

Bản đồ Việt Nam

ផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់

ត្បាញក្រណាត់សាច់លីនិនជារបរប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ ម៉ុង នៅ លុងតាម 

ត្បាញក្រណាត់សាច់លីនិនជារបរប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ ម៉ុង នៅឃុំ លុងតាម ស្រុក ក្វានបា (ខេត្ត ហាយ៉ាង)។ របរត្បាញក្រណាត់សាច់លីនិនបានរួមចំណែកជួយអោយជនជាតិ ម៉ុង នៅទីនេះ រួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងឈានឡើងក្លាយជាអ្នកមាន។

សហគមន៍បណ្តាជនជាតិវៀតណាម

មហោស្រពសិល្បៈមហាជននិងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ចិន នៅខេត្ត សុកត្រាំង

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ខេត្ត សុកត្រាំង បានរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈមហាជននិង បង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃជនជាតិ ចិន លើកទី ៨ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមានខ្លឹមសារស្ងើចសរសើរ អំពីបក្ស អ៊ំហូ ស្ងើចសរសើរអំពីប្រពៃណីសាមគ្គីភាព ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតល្មួតរវាងសហគមន៍នៃជនជាតិទាំង ៣ គិញ ខ្មែរ និង ចិន...៕

ពិភពលោកជុំវិញយើង

សង្គម

ហាណូយ ឈានទៅរកខឿនកសិកម្មសរីរាង្គមួយ

ទីក្រុង ហាណូយ គឺជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍកសិកម្មសរីរាង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជា ១០០ ហិកតាប្រមូលផ្តុំភាគច្រើននៅបណ្តាស្រុក៖ សុកសឺន ថាច់ថឹត បាវី។ នេះគឺជាទិសដៅសមស្របនឹងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃកសិកម្មសម័យទំនើប។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្មសរីរាង្គ ហាណូយ បានមានផែនការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបញ្ជាក់ផលិតផលកសិកម្មសរីរាង្គដំណាក់កាល ២០១៩ - ២០២០។

ទំព័រមូលដ្ឋាន