សមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត
លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ បណ្តាសមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋបានអញ្ជើញអនុវត្តសិទិ្ធពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅឯក្រុមបោះឆ្នោត ផ្សេងៗ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ៕

សមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង ហូជីមិញ ảnh 1កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក និង លោកជំទាវ បានអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និង ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ នៅមណ្ឌលបោះ ឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះ ឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះ ឆ្នោតលេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត
សមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង ហូជីមិញ ảnh 2ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតនៅក្រុមបោះឆ្នោតលេខ ០៦២ សង្កាត់លេខ ៧ ខណ្ឌ តឹនប៊ិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ហុងយ៉ាង
សមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង ហូជីមិញ ảnh 3សមមិត្ត ត្រឹនទន់អាញ់ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិម អញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតនៅចំណុចបោះឆ្នោតលេខ ២៩ សង្កាត់ ថាវឌៀន ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថាញ់ជុង
សមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង ហូជីមិញ ảnh 4សមមិត្ត ង្វៀនត្រុងងៀ លេខានៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម អញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតនៅកាក្រុមបោះឆ្នោតលេខ ០១១ សង្កាត់ ២ ខណ្ឌ តឹនប៊ិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ត្រឹនស៊ន់ទីញ

 ដំណឹង៖  ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលដោយ៖  សឺនយ៉ាង - បឹងបួ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍