លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង វៀតណាម - ចិន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត

លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន
ស៊ី ជិនភីង
លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជិនភីង

ឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញនៃអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម លោក ង្វៀន ភូត្រុង និងលោកជំទាវ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម លោក វ៉ វ៉ាន់ធឿង និងលោកជំទាវ អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត ចិន ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត ចិន លោក ស៊ី ជិនភីង និងលោកជំទាវអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅ វៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី ១២ និងថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣។

លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង វៀតណាម - ចិន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត ảnh 1លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជិនភីង
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង វៀតណាម - ចិន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត ảnh 2លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជិនភីង
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង វៀតណាម - ចិន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត ảnh 3លោកប្រធានរដ្ឋ វ៉ វ៉ាន់ធឿង ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជិនភីង
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង វៀតណាម - ចិន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត ảnh 4លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជិនភីង
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង វៀតណាម - ចិន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត ảnh 5លោកប្រធានរដ្ឋសភា វឿង ឌិញហ្វេ ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជិនភីង
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង វៀតណាម - ចិន ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត ảnh 6លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង និងលោកជំទាវព្រមជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជិនភីង និងលោកជំទាវអញ្ជើញថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងប្រតិភូបណ្ឌិតបញ្ញវន្តមិត្តភាពនិងយុវជនយុវនារី វៀតណាម - ចិន ជំនាន់ក្រោយ

ផលិតដោយ៖ ទ្រីយុង -ថុងញឹត - យឿងយ៉ាង - យ័នតឹន
បញ្ចូលទិន្នន័យពីកាសែតបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍