គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេស វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញចូលមតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន​ ហូជីមិញ

គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេស វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញចូលមតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន​ ហូជីមិញ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ហាណូយ ក្រោមការដឹកនាំរបស់សមមិត្តនារីលោកស្រី តុងធីផុង សមាជិកាការិយាល័យនយោបាយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិ ភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ បានអញ្ជើញមកដាក់កម្រងផ្កានិងចូលមតកចេតិយ គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ និងអញ្ជើញមកទស្សនាមណ្ឌលកេរដំណែល លោក ប្រធាន ហូជីមិញ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ៕

គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេស វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញចូលមតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន​ ហូជីមិញ ảnh 1អនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី តុងធីផុង ដឹកនាំគណៈ ប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេស លើកទី ២ អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា ហើយចូលមតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ
គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេស វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញចូលមតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន​ ហូជីមិញ ảnh 2គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើក ទី ២ អញ្ជើញចូលមតកចេតិយ គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ
គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេស វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញចូលមតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន​ ហូជីមិញ ảnh 3អនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី តុងធីផុង អញ្ជើញដឹកនាំមុខគណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត តំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ អញ្ជើញមកទស្សនាមណ្ឌលកេរដំណែល លោកប្រធាន ហូជីមិញ ក្នុងបរិវេណវិមានប្រធានរដ្ឋ
គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេស វៀតណាម លើកទី ២ អញ្ជើញចូលមតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន​ ហូជីមិញ ảnh 4អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា លោកស្រី តុងធីផុង រួមជាមួយក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញស្តាប់បទឧទ្ទេសនាមអំពីមណ្ឌលកេរដំណែលលោកប្រធាន ហូជីមិញ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  យាន់តឹន

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍