"ចងចាំជានិច្ចកាលនូវគុណបំណាច់ចំពោះកុលបុត្រ កុលធីតាប្រកបដោយ ភាពស្មោះត្រង់កតញ្ញូតាធម៌"

"ចងចាំជានិច្ចកាលនូវគុណបំណាច់ចំពោះកុលបុត្រ កុលធីតាប្រកបដោយ ភាពស្មោះត្រង់កតញ្ញូតាធម៌"
ថ្លែងសុន្ទរកថានៅពិធីនេះ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស លោក ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ បានថ្លែងយ៉ាងច្បស់ថា៖ ដើម្បីទទួលបានជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយ ក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដូចសព្វថ្ងៃនេះ តំបន់ តីបាក់ មានវីរមាតាវៀតណាម ចំនួន ៧.២៨០ រូបយុទ្ធជនពលីជិត ១៧២.០០០ រូប យុទ្ធជនពិការជាង ១២៣.០០០ រូប អ្នកដែលទទួលបានគោលនយោបាយដូចយុទ្ធជនពិការយុទ្ធជនពិការដែលកំពុង សម្រាកព្យាបាលជិត ៤៥.០០០ រូប អ្នកធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍ សកម្មជនតស៊ូប្រយុទ្ធត្រូវសត្រូវចាប់ខ្លួននិងដាក់គុក ត្រូវនិរទេ្ទសរាប់ពាន់នាក់ជាដើម។
អ្នកវីរមាតា វៀតណាម និងប្រតិភូនានាចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកគុណ
អ្នកវីរមាតា វៀតណាម និងប្រតិភូនានាចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកគុណ
ពិធីរំលឹកគុណអ្នកដែលមានគុណ បំណាច់ចំពោះបដិវត្តន៍តំបន់ តីបាក់ ជាឱកាសដើម្បីជំរុញខ្លាំងថែមទៀតនូវចលនា "តបស្នងសងគុណ"លើកតម្កើង គាំទ្រ ជម្រុញទឹកចិត្តស្មារតីនៃយុទ្ធជនពិការទាំងឡាយ "ពិការតែមានសមត្ថភាព"។
សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស លោក ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធី
សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស លោក ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធី
បន្ទាប់ពីពិធី កម្មវិធីសិល្បៈដ៏វិសេសវិសាលមួយក្រោមប្រធានបទ "ស្មារតីមិនចុះចាញ់ - ស្រេកឃ្លានប្រាថ្នាសេរីភាព" បានប្រព្រឹត្តឡើង។ 
ទស្សនីយភាពសិល្បៈមួយក្នុងពិធី
ទស្សនីយភាពសិល្បៈមួយក្នុងពិធី
សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស លោក ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារវីរមាតា វៀតណាម ឌាន់ធីយៀប នៅទីក្រុង សឺនឡា
សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស លោក ង្វៀនវ៉ាន់ប៊ិញ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារវីរមាតា វៀតណាម ឌាន់ធីយៀប នៅទីក្រុង សឺនឡា
ប្រតិភូជាវីរមាតា វៀតណាម សាច់ញាតិ ក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការដ៏ឆ្នើមទាំងឡាយនៅតំបន់ តីបាក់ អញ្ជើញទស្សនាមណ្ឌលកេរតំណែលជាតិពិសេស គុក សឺនឡា
ប្រតិភូជាវីរមាតា វៀតណាម សាច់ញាតិ ក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការដ៏ឆ្នើមទាំងឡាយនៅតំបន់ តីបាក់ អញ្ជើញទស្សនាមណ្ឌលកេរតំណែលជាតិពិសេស គុក សឺនឡា

ក្នុងឱកាសនេះដែរ គណៈកម្មការរៀបចំជូនអំណោយរំលឹកគុណ លើកតម្កើងអ្នកតំណាងជាវីរមាតា វៀតណាម  ក្រុមគ្រួសាររបស់យុទ្ធជនពលីនិងយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនកំពុងសម្រាកព្យាបាលទាំងឡាយ...៕

យៀបអាញ់

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍