ណា​សា ​ចែករំលែក​រូបថត​នៃ​ការពិសោធ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២១

ពិសោធន៍នៃការដាំបន្លែនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ
ពិសោធន៍នៃការដាំបន្លែនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ

ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ អង្គការអវកាសអាម៉េរិក (ណាសា) បានចែករំលែករូបថតនៃការពិសោធវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ (ISS)។

នៅក្នុងវិចិត្រសាលអនឡាញ ទីភ្នាក់ងារអវកាស អាម៉េរិក នេះបានរួមបញ្ចូលរូបភាពពី “ការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗ” ដែលសមាជិកអវកាសយានិកនៅលើ ISS បានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០២១។

ណា​សា ​ចែករំលែក​រូបថត​នៃ​ការពិសោធ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២១ ảnh 1រូបថតបង្ហាញការពិសោធននៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ

ពិសោធន៍ទាំងនេះរួមមានការដាំបន្លែក្នុងលំហ ការធ្វើវិស្វកម្មកោសិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើការលូតលាស់សាច់ដុំ និងការប្រើប្រាស់ VR ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សយល់ដឹងអំពីពេលវេលាក្នុងទំនាញផែនដីទាប។

ណា​សា ​ចែករំលែក​រូបថត​នៃ​ការពិសោធ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២១ ảnh 2
ណា​សា ​ចែករំលែក​រូបថត​នៃ​ការពិសោធ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២១ ảnh 3ការពិសោធននៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ

ពិសោធន៍ទាំងនេះរួមមានការដាំបន្លែក្នុងលំហ ការធ្វើវិស្វកម្មកោសិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើការលូតលាស់សាច់ដុំ និងការប្រើប្រាស់ VR ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សយល់ដឹងអំពីពេលវេលាក្នុងទំនាញផែនដីទាប។

ណា​សា ​ចែករំលែក​រូបថត​នៃ​ការពិសោធ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២១ ảnh 4
ណា​សា ​ចែករំលែក​រូបថត​នៃ​ការពិសោធ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២១ ảnh 5រូបថតបង្ហាញការពិសោធនថ្មីៗ ជាច្រើននៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ

ម្ទេស សាឡាត់ និងសូម្បីស្ពៃប្លក់ចយ របស់ ចិន ត្រូវបានប្រមូលផលនៅលើ ISS ជាផ្នែកនៃការស្រាវជ្រាវរុក្ខជាតិដើម្បីឱ្យអវកាសយានិកអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បេសកកម្មអវកាសជ្រៅៗ។

ណា​សា ​ចែករំលែក​រូបថត​នៃ​ការពិសោធ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅលើ​ស្ថានីយ​អវកាស​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២១ ảnh 6

ពិសោធន៍នៃការដាំបន្លែនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ

បើយោងតាមអង្គការ ណាសា បច្ចេកវិជ្ជានានាក៏ត្រូវបានសាកល្បងផងដែរសម្រាប់បេសកកម្មយាន Artemis នាពេលខាងមុខទៅកាន់ឋានព្រះចន្ទ ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០២៥ នេះ៕

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖ ចន្ថា

(ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍