ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង

កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២២ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ត្រៀមលក្ខណៈជាមុនសម្រាប់បន្ស៊ាំជាមួយនឹងបម្រែបម្រួលអកាសធាតុក្រោមប្រធានបទ "បំណងប្រាថ្នាក្លៀវក្លានៃវិស័យកសិកម្មនៅដែនដីនាគទាំង ៩ ឆ្ពោះទៅរកភាពបៃតង អេកូឡូស៊ី ចិរភាព "។

ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ảnh 1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ សំណូមពរ ប្រតិភូទាំងឡាយចូលរួមពិភាក្សា ចង្អុលបង្ហាញអោយបានសក្តានុពលប្រកបដោយភាពខុសប្លែកគ្នា ឱកាសលេចធ្លោ ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់តំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង

រូបថត៖ យឿងយ៉ាង

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍