ប្រជាជននៅ​គ្រប់​ទិសទី​អញ្ជើញមកកាន់​ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជ​ធូបឧទ្ទិសរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង

ប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីអញ្ជើញមកកាន់ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជធូបឧទ្ទិសរលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យរំលឹកគុណូបការៈស្តេច ហ៊ុង
ប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីអញ្ជើញមកកាន់ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជធូបឧទ្ទិសរលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យរំលឹកគុណូបការៈស្តេច ហ៊ុង

នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ជាថ្ងៃពិធីបុណ្យរំលឹកគុណូបការៈស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេស និងអនិកជនបានត្រឡប់មកកាន់តំបន់កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិពិសេសប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង (ទីក្រុង វៀតទ្រី ខេត្ត ភូ ថ) ដើម្បីអុជធូបឧទ្ទិសរលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង៕

ប្រជាជននៅ​គ្រប់​ទិសទី​អញ្ជើញមកកាន់​ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជ​ធូបឧទ្ទិសរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ảnh 1ប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីអញ្ជើញមកកាន់ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជធូបឧទ្ទិសរលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យរំលឹកគុណូបការៈស្តេច ហ៊ុង
ប្រជាជននៅ​គ្រប់​ទិសទី​អញ្ជើញមកកាន់​ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជ​ធូបឧទ្ទិសរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ảnh 2ភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកពីចតុទិសអុជធូបនៅ ឌេនធឿង (ប្រាសាទលើកំពូលភ្នំ)
ប្រជាជននៅ​គ្រប់​ទិសទី​អញ្ជើញមកកាន់​ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជ​ធូបឧទ្ទិសរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ảnh 3ក្មេងតូចត្រូវបានឪពុកអៀវលើស្មា
ប្រជាជននៅ​គ្រប់​ទិសទី​អញ្ជើញមកកាន់​ប្រាសាទ ឌេនហ៊ុង អុជ​ធូបឧទ្ទិសរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្តេចត្រកូល ហ៊ុង ảnh 4ឡានអគ្គិសនីជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ពេញនិយមនៅពេលធ្វើដំណើរពីខ្លោងទ្វារទៅកាន់ផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទន់ឌឹក
ប្រែសម្រួល៖ សឺន ហេង

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍