ទីក្រុង ហូជីមិញ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឌីជីថលនៅតាមសារមន្ទីរនានា

ភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញទស្សនាវត្ថុតឹកតាងវប្បធម៌ តីង្វៀន ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុង ហូជីមិញ
ភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញទស្សនាវត្ថុតឹកតាងវប្បធម៌ តីង្វៀន ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុង ហូជីមិញ

តាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍សារមន្ទីរទាំងឡាយនាពេលខាងមុខ មន្ទីរវប្បធម៌ និងកីឡាទីក្រុង ហូជីមិញ នឹងពង្រឹង ផ្លាស់ប្តូរការងារដាក់តាំងបង្ហាញដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាអោយកាន់តែច្រើនថែមទៀត។

ជាពិសេសពង្រីកទូលាយភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនា មិនត្រឹមតែដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតទៀត បង្កើតប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់ភ្ញៀវមកទស្សនា ស្វែងយល់អំពីសារមន្ទីរបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈកម្មវិធី ទន្ទឹមនឹងនេះស្នើឱ្យសារមន្ទីរក្នុងទីក្រុងសហការគ្នាទាញយកតម្លៃទៅវិញទៅមកនូវវត្ថុតាង។

ទីក្រុង ហូជីមិញ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឌីជីថលនៅតាមសារមន្ទីរនានា ảnh 1ភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញទស្សនាវត្ថុតឹកតាងវប្បធម៌ តីង្វៀន ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុង ហូជីមិញ
ទីក្រុង ហូជីមិញ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឌីជីថលនៅតាមសារមន្ទីរនានា ảnh 2ភ្ញៀវទេសចរស្វែងយល់អំពីវត្ថុតឹកតាងរបស់រាជកាលនៃរាជវង្ស ង្វៀន (១៨០២ - ១៩៤៥)
ទីក្រុង ហូជីមិញ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឌីជីថលនៅតាមសារមន្ទីរនានា ảnh 3លំហតាំងពិព័រណ៌រូបសំណាកពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ការឌីជីថលជួយឱ្យប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរអាចមើលពីសារមន្ទីរមួយ ប៉ុន្តែមើលវត្ថុតឹកតាងទាំងអស់នៅក្នុងសារមន្ទីផ្សេងទៀត ដើម្បីសន្សំសម្ចៃពេលវេលា និងធ្វើអោយពិពិធភាពនូវបណ្ណសារនៃសារមន្ទីរទាំងឡាយ៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ហុងដាត - ទីភ្នាក់ងារពណ៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល៖ សឺន ហេង

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍