គន់មើលជ្រលងភ្នំ មឿងថាញ់ ពីឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់កងទ័ពអាកាស វៀតណាម

គន់មើលជ្រលងភ្នំ មឿងថាញ់ ពីឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់កងទ័ពអាកាស វៀតណាម

ជ្រលងភ្នំ មឿងថាញ់ ទីក្រុង ដៀនបៀនភូ (ខេត្ត ដៀនបៀន) ឆ្លងតាមរយៈមុំកាមេរ៉ាពិសេសពីឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់កងទ័ពអាកាស វៀតណាម អោយឃើញពីសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏កាចសាហាវនេះ ៧០ ឆ្នាំក្រោយបានផ្លាស់ប្តូរដោយមានមុខមាត់តំបន់ទី ប្រជុំជនក្នុងទីក្រុង កាន់តែធំទូលាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ បក្ខភាគ អាជ្ញាធរនិងប្រជាជន ទីក្រុង ដៀនបៀនភូ កំពុងកសាងទីក្រុងក្លាយទៅជា ទីប្រជុំជនជាប់ ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទលេខ II ស៊ីវិល័យនិងទំនើបជាបណ្តើរៗ នៃ តំបន់ តីបាក់៕

vna_potal_70_nam_chien_thang_dien_bien_phu_ngam_thung_lung_muong_thanh_tu_truc_thang_cua_khong_quan_viet_nam_7339038.jpg
ទីក្រុង ដៀនបៀនភូ មើលពីឧទ្ធម្ភាគចក្រ
vna_potal_70_nam_chien_thang_dien_bien_phu_ngam_thung_lung_muong_thanh_tu_truc_thang_cua_khong_quan_viet_nam_7339040.jpg
ជ្រុងមួយនៃទីក្រុង ដៀនបៀនភូ

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ស៊ន់ទឺ
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺន ហេង

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍