ក្លាយជាអ្នកមានដោយដាំបន្លែភ្លៅកង្កែប

ទម្រង់រូបភាពដាំបន្លែភ្លៅកង្កែបតាមទិសដៅសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្ររបស់ក្រុមគ្រួសារបង យឿងវ៉ាន់ឌឿង នៅភូមិ វិញដុង ឃុំ វិញថាញ់ ស្រុក ភឿកឡុង (ខេត្ត បាកលៀវ)
ទម្រង់រូបភាពដាំបន្លែភ្លៅកង្កែបតាមទិសដៅសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្ររបស់ក្រុមគ្រួសារបង យឿងវ៉ាន់ឌឿង នៅភូមិ វិញដុង ឃុំ វិញថាញ់ ស្រុក ភឿកឡុង (ខេត្ត បាកលៀវ)

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗ នេះ បន្លែភ្លៅកង្កែបបានក្លាយជាមុខដំណាំចម្បងរបស់ប្រជាកសិករនៅឃុំជនបទថ្មី វិញថាញ់ ស្រុក ភឿកឡុង (ខេត្ត បាកលៀវ)។

ក្លាយជាអ្នកមានដោយដាំបន្លែភ្លៅកង្កែប ảnh 1ទម្រង់រូបភាពដាំបន្លែភ្លៅកង្កែបតាមទិសដៅសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្ររបស់ក្រុមគ្រួសារបង យឿងវ៉ាន់ឌឿង នៅភូមិ វិញដុង ឃុំ វិញថាញ់ ស្រុក ភឿកឡុង (ខេត្ត បាកលៀវ)

ដោយមានលក្ខណៈពិសេសងាយដាំ ទីផ្សារលក់ចេញមានលំនឹង មិនតម្រូវឱ្យមានផ្ទៃដីដាំដុះច្រើន បន្លែភ្លៅកង្កែបបានជួយប្រជាកសិករជាច្រើនគ្រួសាររួចផុតពីភាពក្រីក្រ ឈោងឈានឡើងក្លាយជាអ្នកមាននិងបង្កើតតំបន់វត្ថុធាតុដើមបន្លែស្អាតសម្រាប់មូលដ្ឋាន។

ក្លាយជាអ្នកមានដោយដាំបន្លែភ្លៅកង្កែប ảnh 2បន្លែភ្លៅកង្កែបផ្តល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាបង្គួរ ក្រោយអំឡុងពេលដល់ ២ ខែម្តង អ្នកដាំអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញរាប់សិបលានដុងក្នុងមួយហិកតា

យោងតាមលោកស្រី ថាយធីលាន់ អនុប្រធានការិយាល័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្រុក ភឿកឡុង បច្ចុប្បន្នទូទាំងស្រុកមានផ្ទៃដីដាំបន្លែភ្លៅកង្កែបចំនួន ៤៤ ហិកតា ភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំនៅបណ្តាឃុំ វីថាញ់ វិញភូដុង និង ហ៊ឹងភូ។

បន្លែភ្លៅ កង្កែបផ្តល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាបង្គួរ ក្រោយអំឡុងពេល ២ ខែ ម្តង អ្នកដាំអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញរាប់សិបលានដុងក្នុងមួយហិកតា។

ក្លាយជាអ្នកមានដោយដាំបន្លែភ្លៅកង្កែប ảnh 3កម្មាភិបាលកសិកម្មឃុំ វិញថាញ់ ស្រុក ភឿកឡុង (ខេត្ត បាកលៀវ) អញ្ជើញទស្សនា ស្វែងយល់អំពីទម្រង់រូបភាពដាំបន្លែភ្លៅកង្កែបនៅក្រុមគ្រួសារមួយដែលជាសមាជិកនៃសហករណ៍ តាមថាងបា

ដើម្បីពង្រីកប្រសិទ្ធភាពទម្រង់រូបភាព កសាងតំបន់ផលិតកម្មលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ស្រុក ភឿកឡុង កំពុងកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាសមូហភាពសម្រាប់បន្លែភ្លៅកង្កែបដោយមានផ្ទៃដីផលិតសរុបជាង ៤០ ហិកតា ប្រមូលផ្តុំនៅឃុំ វិញថាញ់ និង វិញភូដុង៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ បឹងបួ - អានហៀវ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍