ឃុំ បានលៀន ដាំដំណាំតែសរីរាង្គផ្តល់ចំណូលខ្ពស់

ឃុំ បានលៀន ដាំដំណាំតែសរីរាង្គផ្តល់ចំណូលខ្ពស់

ជាច្រើនឆ្នាំមុននេះ បងប្អូនជនជាតិនៅឃុំ បានលៀន ស្រុក បាក់ហា (ខេត្ត ឡាវកាយ) ច្រើនតែទាញយកផលតែធម្មជាតិ (ពូជតែ Shan Tuyet នៅមូលដ្ឋាន) ផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចទាប ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះ អាស្រ័យដោយដាំដំណាំតែសរីរាង្គ ប្រាក់ចំណូលកើនឡើងពី ២០ ដល់ ៣០%។

ឃុំ បានលៀន ដាំដំណាំតែសរីរាង្គផ្តល់ចំណូលខ្ពស់ ảnh 1បងប្អូនជនជាតិ តៃ នៅឃុំ បានលៀន ស្រុក បាក់ហា (ខេត្ត ឡាវកាយ) ចេះរបៀបអភិរក្សពូជតែដ៏មានតម្លៃ ផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការថែទាំ មិនប្រើប្រាស់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិក្នុងផលិតកម្ម

បច្ចុប្បន្នឃុំ បានលៀន មានដំណាំតែជាង ៥០០ ហិកតាដោយមានគ្រួសារចូលរួមប្រមាណ ៣០០ គ្រួ។ គ្រួសារដែលដាំតិចគឺមានជិត ១ ហិកតា គ្រួសារដាំច្រើនគឺមាន ១០ ហិកតា។ ដើម្បីឱ្យដំណាំតែអភិវឌ្ឍបានល្អ មានទីតាំងឈរជើងនៅលើទីផ្សារ ស្រុក បាក់ហា បាន ជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនជនជាតិនូវប្រាក់កម្ចី កូនឈើពូជ បច្ចេកទេសដាំដុះថែទាំហើយប្រមូលទិញផលិតផលតាមកិច្ចសន្យា។

ឃុំ បានលៀន ដាំដំណាំតែសរីរាង្គផ្តល់ចំណូលខ្ពស់ ảnh 2ដំណាំតែសរីរាង្គនៅ បានលៀន បើកចេញនូវឱកាសរួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងក្លាយជាអ្នកមានជូនរាប់រយគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិនៅតំបន់ភ្នំ

ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ សហករណ៍តែ បានលៀន បានប្រមូលទិញត្រួយតែខ្ចីជាង ៣.០០០ តោន ព្រមទាំង បង្កការងារធ្វើជូនពលករជាច្រើននៅមូលដ្ឋានដោយមានប្រាក់ចំណូលថេរពី ៥ ដល់ ៦ លានដុងក្នុងមួយខែ។អាស្រ័យដោយការដាំដំណាំតែ អត្រាគ្រួសារក្រីក្រនៅ បានលៀន បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង បច្ចុប្បន្ននៅប្រមាណ ២០%។

ឃុំ បានលៀន ដាំដំណាំតែសរីរាង្គផ្តល់ចំណូលខ្ពស់ ảnh 3សហករណ៍តែ បានលៀន បង្កការងារធ្វើជូនពលករជាច្រើននៅមូលដ្ឋានដោយមានកម្រិតចំណូលថេរពី ៥ ដល់ ៦ លានដុងក្នុងមួយខែ

ដើម្បីបន្តការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិ ពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ ២០២៥ ឃុំ បានលៀន ខិតខំប្រឹងប្រែងដាំដើមតែថ្មីពី ៤០ ដល់ ៥០ ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំ៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ហ៊ឺវហាយ - អានថាញ់ដាត

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍