បន្តចារក្រាំងវីរភាពសម័យកាល ហូ ជីមិញ

ផែននារីកងសេនាជនបណ្តាជនជាតិ តីបាក់ (ភូមិភាគ ពាយ័ព្យ)
ផែននារីកងសេនាជនបណ្តាជនជាតិ តីបាក់ (ភូមិភាគ ពាយ័ព្យ)

នាថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា នៅទីក្រុង ដៀនបៀនភូ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងខេត្ត ដៀនបៀន ចាត់តាំងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៧០ ឆ្នាំទិវាជ័យជម្នះ ដៀនបៀនភូ យ៉ាងឪឡារិក (ថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥៤ - ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

1.jpg
ផែនយុទ្ធជន ដៀនបៀន
3.jpg
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថារំលឹកអនុស្សាវរីយខួប ៥០ ឆ្នាំជ័យជម្នះ ដៀនបៀនភូ
4.jpg
ផែននារីកងសេនាជនបណ្តាជនជាតិ តីបាក់ (ភូមិភាគ ពាយ័ព្យ)
2.jpg
សមមិត្ត ផាម ឌឹកគឺ តំណាងយុទ្ធជន ដៀនបៀន និងបណ្តាកងកម្លាំងចូលរួមយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា
5.jpg
ទិដ្ឋភាពពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយខួប ៧០ ឆ្នាំជ័យជម្នះ ដៀនបៀនភូ
6.jpg
ពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយចាប់ផ្តើមដោយការបាញ់កាំភ្លើងធំចំនួន ២១ ដងក្នុងខឿនភ្លេងជាតិសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលដោយ៖ យ័ញលើយ

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍