ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង

ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង

ឆ្លងកាត់អំឡុងពេល ៦៦ ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ ចាប់តាំងពីជ័យជម្នះ ដៀនបៀន ភូ (ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ - ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០) ជាមួយនឹងការរួមដៃគ្នា សាមគ្គីភាពរបស់បក្ខភាគ អាជ្ញាធរនិងប្រជាជននៃសហគមន៍បណ្តាជនជាតិ គិញ ថៃ ម៉ុង... ដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង ចំណុះទីក្រុង ដៀនបៀនភូ (ខេត្ត ដៀនបៀន) ទីកន្លែងដែលមានបញ្ជាការដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ បានមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាច្រើន សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមរីកចម្រើន ចំនួនគ្រួសារក្រីក្របានថយចុះខ្លាំង ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិកាន់តែត្រជាក់ត្រជំបរិបូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕

ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង ảnh 1តំបន់ជ្រលងភ្នំ មឿងផាំង មើលពីលើអាកាស ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង ảnh 2វាលស្រែខៀវស្រងាត់ទាំងឡាយ លាតសន្ធឹងវែងអន្លាយលើដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង
ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង ảnh 3ផ្លូវគមនាគមន៍ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅដែនដីមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ មឿងផាំង ảnh 4សាលារៀនដែលបានប្រសិទ្ធនាមឧត្តមសេនីយ៍ឯក វ៉ង្វៀនយ៉ាប ត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងធំទូលាយនៅលើដែនដីប្រវត្តិសាស្ត្រ

ផានទន់អាញ់

(TTXVN)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍