ស្រុក ក្រុងប៉ា លើកបង្កើនគុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនជនជាតិ

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា មានមន្ទីរពេទ្យ ១ មណ្ឌលសុខភាពឃុំចំនួន ១៤ គណៈ កម្មការសុខាភិបាលបម្រុងដោយមានកម្មាភិបាលនិយោជិតចំនួន ២០០ នាក់ ក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន ៧១ នាក់
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា មានមន្ទីរពេទ្យ ១ មណ្ឌលសុខភាពឃុំចំនួន ១៤ គណៈ កម្មការសុខាភិបាលបម្រុងដោយមានកម្មាភិបាលនិយោជិតចំនួន ២០០ នាក់ ក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន ៧១ នាក់

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា (ខេត្ត យ៉ាឡាយ) មានមន្ទីរពេទ្យ ១ មណ្ឌលសុខភាពឃុំចំនួន ១៤ គណៈកម្មការសុខាភិបាល បម្រុងដោយមានកម្មាភិបាលនិយោជិតចំនួន ២០០ នាក់ ក្នុងនោះ មានគ្រូពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន ៧១ នាក់។

ស្រុក ក្រុងប៉ា លើកបង្កើនគុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនជនជាតិ ảnh 1នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា មានមន្ទីរពេទ្យ ១ មណ្ឌលសុខភាពឃុំចំនួន ១៤ គណៈ កម្មការសុខាភិបាលបម្រុងដោយមានកម្មាភិបាលនិយោជិតចំនួន ២០០ នាក់ ក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន ៧១ នាក់

មិនត្រឹមតែធានាបាននូវការងារពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺប៉ុណ្ណោះទេ មជ្ឈមណ្ឌល ថែមទាំងអនុវត្តបានយា៉ងល្អកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីសុខភាពមូលដ្ឋាន ជួយបងប្អូនជនជាតិដែលរស់នៅលើភូមិសាស្ត្រក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសគឺជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។

ក្នុងគោលបំណងលើកបង្កើនសមត្ថភាព ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា បានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ២០ ពាន់លាន ដុងដើម្បីសាងសង់ថ្មីមណ្ឌលសុខភាពទាំងឡាយ បង្កើនបន្ថែមគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺឲ្យផ្នែកព្យាបាល ទិញគ្រឿងបរិក្ខារថ្មីមួយចំនួនដូចជា៖ មា៉ស៊ីនថត កាំរស្មីអ៊ិច ម៉ាស៊ីនអេកូ ធ្វើតេស្តិ៍។ល។

ស្រុក ក្រុងប៉ា លើកបង្កើនគុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនជនជាតិ ảnh 2ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា តែងតែជាគោលដៅគួរអោយទុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិខណៈពេលមានជំងឺម្តងៗ

មជ្ឈមណ្ឌលក៏តែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើការងារ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស លើកបង្កើនកម្រិតវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់គ្រូពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ឆ្លងតាមរយៈនោះ រួមចំណែកកាត់បន្ថយបន្ទុកអោយខ្សែរយៈលើនិងជួយសន្សំសំចៃថ្លៃពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺឲ្យបងប្អូនជនជាតិ។

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗ នេះ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា តែងតែជាគោលដៅគួរអោយទុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិខណៈពេលមានជំងឺម្តងៗ។

ស្រុក ក្រុងប៉ា លើកបង្កើនគុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនជនជាតិ ảnh 3មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុក ក្រុងប៉ា (ខេត្ត យ៉ាឡាយ)

គ្រាន់តែគិតដោយឡែកឆ្នាំ ២០២០ មានអ្នកជំងឺចំនួន ៩៦.២៣៦ លើកនាក់បានមកពិនិត្យព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌល ក្នុងចំណោមនោះ មនុស្សដែលមានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួន ៧៩.៤៦៧ លើកនាក់៕

អត្ថបទ៖ ហ៊ឺវហាយ 
រូបថត៖ ហ្វាងហា
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍