ចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពភូមិនិគម ដំណើរការកសាងភាពសុខដុមរមនារយៈពេល ២០ ឆ្នាំនៅខេត្ត ដាក់ឡាក់

គណៈកម្មាធិការបក្សប្លុកបណ្តាស្ថាប័ននិងសហគ្រាសខេត្ត ដាក់ឡាក់ ជូនកូនឈើពូជឲ្យបងប្អូនជនជាតិនៅភូមិចងសម្ពន្ធមេត្រីភាព លៀងក្រាក់ ឃុំ ក្រុងណូ ស្រុក ឡាក់
គណៈកម្មាធិការបក្សប្លុកបណ្តាស្ថាប័ននិងសហគ្រាសខេត្ត ដាក់ឡាក់ ជូនកូនឈើពូជឲ្យបងប្អូនជនជាតិនៅភូមិចងសម្ពន្ធមេត្រីភាព លៀងក្រាក់ ឃុំ ក្រុងណូ ស្រុក ឡាក់

តាំងពីពេលគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ដាក់ឡាក់ ចេញសារលិខិតលេខ 75-CV/TU ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៤ ស្តីអំពី "ការចាត់ចែងស្ថាប័ន អង្គភាពចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនឹងបណ្តាភូមិបងប្អូនជនជាតិភាគតិច" និងសារាចរលេខ 29-CT/TU ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីអំពីការ "បង្កើននវានុវត្តន៍និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនឹងបណ្តាភូមិបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត" ការងារចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពត្រូវបានអនុវត្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍ទាំង ៤៩ ជនជាតិជាបងប្អូននិងរួមចំណែកកសាងភូមិនិគមសុខដុមរមនា សម្បូររុងរឿង។

រហូតមកទល់ពេលនេះ ខេត្ត ដាក់ឡាក់ មានជិត ២០០ ស្ថាប័ន  អង្គភាព សហគ្រាសលំដាប់ថ្នាក់ខេត្តចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនឹងបណ្តាភូមិបងប្អូនជនជាតិភាគតិច។ ក្រៅពីនេះ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្តនៅមានគំរូចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពគ្នាជាច្រើន ក្នុងនោះមានចំនួន ១.១៨២  គណៈកម្មាធិការកិច្ចការរណសិរ្ស សមាគម អង្គការមហាជនជនជាតិ គិញ ចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនឹងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការរណសិរ្ស បណ្តាអង្គការមហាជនជនជាតិភាគតិចចំនួន ៨៣៥ ក្រុមគ្រួសារជនជាតិ គិញ ចំនួន ១.៣២៣ ចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនឹងក្រុមគ្រួសារជនជាតិភាគតិច។ល។

DL 2.jpg
នគរបាលទីរួមខេត្ត បួនហូ ជូនអំណោយចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យបងប្អូនជនជាតិនៅភូមិចងសម្ពន្ធមេត្រីភាព អៀក្ចហ៍អា ឃុំ អៀយ៉្រុង ទីរួមខេត្ត បួនហូ

ទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយ មូលដ្ឋាន អង្គភាពចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនៅផ្តោតសំខាន់និងលើកកម្ពស់ការងារ ជួយជ្រោមជ្រែងបងប្អូនជនជាតិនៅភូមិចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពទៀតផង រៀបចំដាក់ដំណើរការគំរូសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារជាច្រើន ដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដូចជា៖ ឧបត្ថម្ភកូនឈើពូជ កូនពូជ ជី ណែនាំធ្វើបរិវត្តកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះ សត្វចិញ្ចឹម បច្ចេកទេសដាំដុះជាដើម ឧបត្ថម្ភកសាងទារកដ្ឋាន បន្ទប់រៀន អគារវប្បធម៌សហគមន៍ជូនភូមិ ធ្វើផ្ទះមេត្តាធម៌ ផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនក្រុមគ្រួសារគោលនយោបាយ ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ លំបាកលំបិន។ល។

DL 3.jpg
គណៈកម្មាធិការបក្សទីរួមខេត្ត បួនហូ រៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកសរសើរសមូហភាព បុគ្គលគំរូក្នុងការងារចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនឹងបណ្តាភូមិបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្រ្តទីរួមខេត្ត

អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ដាក់ឡាក់ លោក ផាម មិញតឹន បានឲ្យដឹងថា គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តនឹងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការអនុវត្តការងារចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពនឹងបណ្តាភូមិបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក្នុងរយៈពេលខាងមុខក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីជនជាតិ ប្រឹងប្រែងកសាង ខេត្ត ដាក់ឡាក់ កាន់តែសម្បូររុងរឿង - ស៊ីវិល័យ -  អត្តសញ្ញាណពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ហ្វាយធូ
បញ្ចូលទិន្នន័យ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍