ខេត្ត ដាក់ឡាក់ រួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការថែទាំសុខភាពអោយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ដាក់ឡាក់បានរៀបចំពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យអោយប្រជាជនតាមកាលកំណត់។ បណ្ដាគ្លីនិកពិនិត្យជំងឺដែលដំណើរការតាមបែបសហការ "ពេទ្យយោធានិងប្រជាជន" មានកងកម្លាំងពេទ្យយោធានិងប្រជាជនប្រចាំការត្រៀមខ្លួនជាស
ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ដាក់ឡាក់បានរៀបចំពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យអោយប្រជាជនតាមកាលកំណត់។ បណ្ដាគ្លីនិកពិនិត្យជំងឺដែលដំណើរការតាមបែបសហការ "ពេទ្យយោធានិងប្រជាជន" មានកងកម្លាំងពេទ្យយោធានិងប្រជាជនប្រចាំការត្រៀមខ្លួនជាស

ខេត្ត ដាក់ឡាក់ មានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រមាណ ៧៣ គីឡូម៉ែត្រ ដែលសិ្ថត លើភូមិសាស្ត្រឃុំចំនួន ៤ គឺ កុ្រងណា (សុ្រក បួនដូន) អៀរ្វេ អ៊ាអាប៊ុង និង អៀឡូប (ស្រុក អ៊ាអាស៊ុប) ជាប់ជាមួយនឹង ខេត្ត មណ្ឌលគិរីនៃព្រះរាជា ណាចក្រ កម្ពុជា។

ខេត្ត ដាក់ឡាក់ រួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការថែទាំសុខភាពអោយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ảnh 1នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សមាគមគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងខេត្ត ដាក់ឡាក់ មានសាខាចំនួន ១៤ ដោយមានសមាជិកសមាជិកាជិត ១.០០០ នាក់ជាគ្រូពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតវ័យក្មេងដែលកំពុងបំពេញការងារនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពពីខ្សែរយៈខេត្តដល់ខ្សែរយៈស្រុក។ ដល់ពេលកំណត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងកម្មវិធី "ខែ មីនា នៅតំបន់ព្រំដែន" សមាគមគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងខេត្ត ដាក់ឡាក់រៀបចំពិនិត្យជំងឺ ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់សុខភាព ផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃអោយប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែន
ខេត្ត ដាក់ឡាក់ រួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការថែទាំសុខភាពអោយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ảnh 2ពីឆ្នាំ ២០១៨ រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ អនុវត្តកម្មវិធី "រួមដំណើរជាមួយស្ត្រីនៅតំបន់ជាយដែន" សមាគមនារីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ដាក់ឡាក់ បានរៀបចំសកម្មភាពដ៏ចាំបាច់ ដ៏មានអត្ថន័យផ្សេងៗ សម្រាប់ប្រជាជននៅតាមឃុំព្រំដែន ក្នុងចំណោមនោះ បានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ ផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សជាង ៥.០០០ លើកនាក់

ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថី្មៗ នេះ បណ្ដាមន្ទីរគណៈកម្មការ ផ្នែកនៅលើភូមិសាស្ត្រ ខេត្តបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើការថែទាំសុខភាពអោយប្រជាជនតំបន់ព្រំដែន។

ខេត្ត ដាក់ឡាក់ រួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការថែទាំសុខភាពអោយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ảnh 3ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ដាក់ឡាក់បានរៀបចំពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យអោយប្រជាជនតាមកាលកំណត់។ បណ្ដាគ្លីនិកពិនិត្យជំងឺដែលដំណើរការតាមបែបសហការ "ពេទ្យយោធានិងប្រជាជន" មានកងកម្លាំងពេទ្យយោធានិងប្រជាជនប្រចាំការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ២៤/២៤ ម៉ោងនោះបានក្លាយទៅជាទីពំនឹងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែនរួមចំណែកពង្រឹងនិងធ្វើអោយសុក្រឹតភាពបណ្តាញសុខាភិបាលមូលដ្ឋាននៅតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន
ខេត្ត ដាក់ឡាក់ រួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការថែទាំសុខភាពអោយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ảnh 4ពេទ្យយោធានៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន សេរេពក អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ពិនិត្យជំងឺនៅឯលំនៅឋានអោយបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រំដែន
ខេត្ត ដាក់ឡាក់ រួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការថែទាំសុខភាពអោយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ảnh 5សមាគមនារីកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ដាក់ឡាក់ សហការជាមួយសមាគមកាកបាទក្រហមទីក្រុង បួនម៉ាធួត រៀបចំកម្មវិធី "រួមដំណើរជាមួយស្ត្រីជាយដែន" ពិនិត្យជំងឺផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យអោយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន

ការយកចិត្តទុកដាក់នេះបានជួយអោយពួកគាតមា់នកមាំង្ល ចិត្តដ៏ក្លៀវកា្ល ជឿជាក់លើខួ្លនឯងថែមទៀតដើម្បីពុះពារជម្នះការលំបាកលំបិនក្នុង ជីវភាពរស់នៅព្រមទាំងជឿទុកចិត្តថែមទៀតទៅលើមាគ៌ា គោលនយោបាយរបស់បក្ស រដ្ឋ...៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ហ្វាយធូ

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  សឺន ហេង

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍