ទីក្រុង កឹនធើ អភិវឌ្ឍកងជួរកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច

លោក លៀវ ទន់ឃឿង ជនជាតិ ខ្មែរ អនុប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុក ធើយឡាយ (ទីក្រុង កឹនធើ) ជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក្នុងឱកាសពិធីអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី
លោក លៀវ ទន់ឃឿង ជនជាតិ ខ្មែរ អនុប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុក ធើយឡាយ (ទីក្រុង កឹនធើ) ជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក្នុងឱកាសពិធីអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

គិតដល់ដំណាច់ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២២ ទីក្រុង កឹនធើ មានកម្មាភិបាល បុគ្គលិករដ្ឋការសាធារណៈបុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិលចំនួន ៦៦៦ នាក់ជាជនជាតិភាគតិច ក្នុងនោះមានចំនួន ៤៩៤ នាក់ (ស្មើនឹងចំនួន ៧៤,១៧ ភាគរយ) មានកម្រិតចំណេះវិជ្ជាចាប់ពីមហាវិទ្យាល័យឡើងទៅ។

យោងតាមលោក ចូវ វៀតថា ប្រធានមន្ទីរមហាផ្ទៃ ទីក្រុង កឹនធើ ក្នុងដំណើរការចូលបម្រើការងារកម្មាភិបាល បុគ្គលិករដ្ឋការសាធារណៈ បុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិលជាជនជាតិភាគតិចសុទ្ធតែសម្រេចរួចរាល់ភារកិច្ចបានល្អ ពង្រីកតួនាទី "ស្ពានចម្លង" អាស្រ័យដោយមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះ អំពីទំនៀមទម្លាប់ សតិអារម្មណ៍ វប្បធម៌របស់បងប្អូនជនជាតិ។

ទីក្រុង កឹនធើ អភិវឌ្ឍកងជួរកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច ảnh 1លោកស្រី ម៉ាភុង ជនជាតិ ចិន លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស - ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ អានគឺ ស្រុក និញគៀវ (ទីក្រុង កឹនធើ) ជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារគោលនយោបាយទាំងឡាយរស់នៅលើភូមិសាស្រ្ត
ទីក្រុង កឹនធើ អភិវឌ្ឍកងជួរកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច ảnh 2លោក លៀវ ទន់ឃឿង ជនជាតិ ខ្មែរ អនុប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុក ធើយឡាយ (ទីក្រុង កឹនធើ) ជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក្នុងឱកាសពិធីអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

កម្មាភិបាល បុគ្គលិករដ្ឋការសាធារណៈ បុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិលជនជាតិភាគតិចងាយស្រួលក្នុងការពាំនាំគោលការណ៍ មាគ៌ារបស់បក្ស គោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋមកដល់បងប្អូនជនជាតិ រួមចំណែកលើកកម្ពស់លក្ខណៈប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចលនាកសាងទាំងឡាយនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ ឆ្លងតាមរយៈនោះ ប្រមូលផ្តុំបានកម្លាំងរបស់ធ្លុងសាមគ្គីប្រជាជាតិ។

ទីក្រុង កឹនធើ អភិវឌ្ឍកងជួរកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច ảnh 3លោក ទ្រឿង សូហ៊ុយ ជនជាតិ ខ្មែរ (ទីពីរ ខាងស្តាំ) ប្រធានការិយាល័យជនជាតិខណ្ឌ អូម៉ូន (ទីក្រុង កឹនធើ) ចុះទៅមូលដ្ឋានក្តាប់យកព័ត៌មានពីអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាន

ក្នុងគោលបំណងកសាងនិងអភិវឌ្ឍកងជួរកម្មាភិបាលជាជនជាតិភាគតិច នាពេលខាងមុខ ទីក្រុង កឹនធើ បន្តពិនិត្យមើលឡើងវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់នូវការងាររៀបចំផែនការ ចាត់កម្មាភិបាលបុគ្គលិករដ្ឋការសាធារណៈ បុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិលជា បងប្អូនជនជាតិភាគតិចទៅបណ្តុះបណ្តាល។ល។

ជាពិសេស ទីក្រុងនឹងអនុវត្តល្អរបបគោលនយោបាយដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភកងកម្លាំងនេះ រួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សជាជនជាតិភាគតិច៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ទ្រុងគៀន
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ ចន្ថា

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍