ចង្វាក់​ជីវិត​នៅលើ​ភូមិ​តាំងទី​លំនៅឡើងវិញរបស់​ជន​ជាតិ​ អ៊ើ​ឌូ

ជនជាតិ អ៊ើឌូ នៅភូមិ វ៉ាំងម៉ូន ឃុំ ង៉ាមីស្រុក តឿងយឿង នៅតែថែរក្សាបានលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីជាច្រើនរបស់ជនជាតិខ្លួន
ជនជាតិ អ៊ើឌូ នៅភូមិ វ៉ាំងម៉ូន ឃុំ ង៉ាមីស្រុក តឿងយឿង នៅតែថែរក្សាបានលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីជាច្រើនរបស់ជនជាតិខ្លួន

អ៊ើឌូ គឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិទាំង ៥ មានចំនួនមនុស្សតិចបំផុតរួមជាមួយនឹងជនជាតិ ស៊ីឡា ពូប៉ែវ ប្រូវ និង រើម៉ាំ ក្នុងសហគមន៍ជនជាតិ វៀតណាម ទាំង ៥៤ ជនជាតិ។ ជនជាតិ អ៊ើឌូ មានវត្តមាននៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត ងេអាន តែមួយកន្លែងគត់។

យោងតាមតួលេខជំរឿនជនជាតិភាគតិចទាំង ៥៣ កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ជនជាតិ អ៊ើឌូ មានមនុស្សចំនួន ៤២៨ នាក់ ក្នុងនោះបុរសគឺ ២៣៧ នាក់ ស្ត្រីគឺ ១៩១ នាក់។ អត្រាចំនួនប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទគឺ ៩៣,២%។

ចង្វាក់​ជីវិត​នៅលើ​ភូមិ​តាំងទី​លំនៅឡើងវិញរបស់​ជន​ជាតិ​ អ៊ើ​ឌូ ảnh 1កុមារជនជាតិ អ៊ើឌូ ឃ្មុ ថៃ ជិះកង់ លេងកម្សាន្តនៅក្នុងភូមិ វ៉ាំងម៉ូន នៅឃុំ ង៉ាមី ស្រុក តឿងយឿង
ចង្វាក់​ជីវិត​នៅលើ​ភូមិ​តាំងទី​លំនៅឡើងវិញរបស់​ជន​ជាតិ​ អ៊ើ​ឌូ ảnh 2ក្រោយប៉ុន្មានឆ្នាំមកតាំងទីលំនៅស្ថិតនៅលើដែនដីថ្មី ជនជាតិ អ៊ើឌូបានចេះថ្នឹកនឹងការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត របៀបធ្វើបណ្តើរៗដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវភាពរស់នៅ

កាលពីមុននេះ ជនជាតិ អ៊ើឌូ រស់នៅក្នុងភូមិចំនួន ពីរ សូបប៉ូត គីមហ្វា ឃុំ គីមដា ស្រុក តឿងយឿង ហើយ ក្រុមគ្រួសារខ្លះទៀតរស់នៅរាយប៉ាយនៅឃុំចំនួន ពីរ នៃឃុំ គីមទៀន និងឃុំ សាលឿង ស្រុក តឿងយឿង។ ឆ្នាំ ២០០៦ ជនជាតិ អ៊ើឌូ បំលាស់ទីមករស់នៅក្នុងភូមិតាំងទីលំនៅឡើងវិញ វ៉ាំងម៉ូន ឃុំ ង៉ាមី ស្រុក តឿង យឿង ដើម្បីទុកដីសាងសង់វារីអគ្គិសនី បានវ៉ែ។

ចង្វាក់​ជីវិត​នៅលើ​ភូមិ​តាំងទី​លំនៅឡើងវិញរបស់​ជន​ជាតិ​ អ៊ើ​ឌូ ảnh 3ជនជាតិ អ៊ើឌូ នៅភូមិ វ៉ាំងម៉ូន ឃុំ ង៉ាមីស្រុក តឿងយឿង នៅតែថែរក្សាបានលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីជាច្រើនរបស់ជនជាតិខ្លួន
ចង្វាក់​ជីវិត​នៅលើ​ភូមិ​តាំងទី​លំនៅឡើងវិញរបស់​ជន​ជាតិ​ អ៊ើ​ឌូ ảnh 4ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ១០០%កូនក្មួយបងប្អូនជនជាតិ អ៊ើឌូបានចូលថ្នាក់រៀនតាមវ័យអាយុត្រឹមត្រូវហើយទទួលបានការគិតគូរជីវភាពរស់នៅដោយយន្តការ គោលនយោបាយពិសេសដាច់ដោយឡែក ផ្សេងៗ

ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់របស់បក្សនិងរដ្ឋ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយមានកម្មវិធីគោលដៅ គម្រោងវិនិយោគ ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិ អ៊ើឌូ សព្វថ្ងៃនេះបានផ្លាស់ប្តូរច្រើនហើយ មុខមាត់ភូមិនិគមកាន់តែវឌ្ឍនភាពឥតឈប់ឈរ៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ស៊ន់ទៀន
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺន ហេង

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍