ពិធីបើកឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ - ដៀនបៀន និងពិធីបុណ្យផ្កាជើងគោឆ្នាំ ២០២៤

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ត្រឹន ហុងហា អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីបើក
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ត្រឹន ហុងហា អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីបើក

នាថ្ងៃទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅទីលាន ៧ ឧសភា (ទីក្រុង ដៀនបៀនភូ) ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍សហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ដៀនបៀន បានរៀបចំពិធីបើកឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ - ដៀនបៀន និងពិធីបុណ្យផ្កាជើងគោឆ្នាំ ២០២៤។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ត្រឹន ហុងហា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ លោក ង្វៀន វ៉ាន់ហ៊ុង គណៈប្រតិភូមកពីបណ្តាប្រទេសនានារួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង គណៈកម្មការ ផ្នែកមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ក្រុងជាច្រើនទូទាំងប្រទេស និងប្រជាជនបណ្តាជនជាតិក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីច្រើនកុះករ។ល។

TS 1.jpg
ទស្សនីយភាពសិល្បៈក្នុងពិធីបើកឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ - ដៀនបៀន និងពិធីបុណ្យផ្កាជើងគោឆ្នាំ ២០២៤
TS 3.jpg
ប្រជាជនជាច្រើនកុះករចុះមកផ្លូវទៅមើលកាំជ្រួចអបអរសាទរពិធីបើកឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ - ដៀនបៀន ឆ្នាំ ២០២៤

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ទ្រុងកៀន - ស្វឹនទឺ
បញ្ចូលទិន្នន័យ៖ ចន្ថា

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍