រដូវប្រមូលផលកាហ្វេនៅ តីង្វៀន

រដូវប្រមូលផលកាហ្វេនៅ តីង្វៀន

រដូវប្រមូលផលកាហ្វេ ប្រជាជននៅ តីង្វៀន ឆ្លៀតប្រើប្រាស់កន្លែងទុកចោលទំនេរក្នុងចម្ការ ផ្លូវខាងមុខផ្ទះក្រាលប្លាស្ទិកហាលឱ្យទាន់ពេលថ្ងៃក្តៅ។ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកែច្នៃជាច្រើនបន្ទាប់ពីនោះទើបមានកាហ្វេក្រអូបឈ្ងុយមួយពែងនៅកាច់ជ្រុងវិថី។

រូបថត៖ ត្រុងជិញ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍