ទ្វៀនក្វាង ពង្រីកតួនាទីកងជួរសុខាភិបាលតាមភូមិនិគម

ដោយមានទិសស្លោកការពារប្រសើរជាងព្យាបាល ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង ផ្តោតលើការពង្រឹងកងកម្លាំងកម្មាភិបាលសុខាភិបាលនៅ ១០០ ភាគរយនៃភូមិនិគមដើម្បីប្រតិបត្តិល្អការងារថែទាំសុខភាពបឋមនិងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត
ដោយមានទិសស្លោកការពារប្រសើរជាងព្យាបាល ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង ផ្តោតលើការពង្រឹងកងកម្លាំងកម្មាភិបាលសុខាភិបាលនៅ ១០០ ភាគរយនៃភូមិនិគមដើម្បីប្រតិបត្តិល្អការងារថែទាំសុខភាពបឋមនិងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត

ទ្វៀនក្វាង ជាខេត្តតំបន់ភ្នំ មានជាង ៥០ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនជាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចរស់នៅរាយប៉ាយលើភូមិសាស្រ្តធំទូលាយមួយបានជាប្រជាជនទទួលសេវាសុខភាពនៅជួបប្រទះការលំបាកមិនតិចឡើយ។ ពង្រីកតួនាទីកងជួរ សុខាភិបាលតាមភូមិនិគមគឺជាវិធានការជួយឱ្យ ទ្វៀនក្វាង ថែទាំសុខភាពបឋមនិងបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតមានប្រសិទ្ធភាពឱ្យប្រជាជន។

ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារអស់រយៈពេល ២៥ ឆ្នាំ បងស្រី លឿង ធីអូវ បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅភូមិ ហ៊ឹងធិញ ឃុំ ទូធិញ ស្រុក សឺនយឿង ចែករំលែកថា អ្នកស្រីតែងតែចុះទៅដល់ផ្ទះប្រជាជនផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំបងប្អូនជនជាតិពីរបៀបបរិភោគអាហារមានអនាម័យ របៀបកម្ចាត់ដង្កូវទឹកបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺគ្រុនឈាមជាដើម។

ទ្វៀនក្វាង ពង្រីកតួនាទីកងជួរសុខាភិបាលតាមភូមិនិគម ảnh 1ដោយមានទិសស្លោកការពារប្រសើរជាងព្យាបាល ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង ផ្តោតលើការពង្រឹងកងកម្លាំងកម្មាភិបាលសុខាភិបាលនៅ ១០០ ភាគរយនៃភូមិនិគមដើម្បីប្រតិបត្តិល្អការងារថែទាំសុខភាពបឋមនិងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត

អ្នកស្រី លឿង ធីអូវ រ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់៖ "មានពេលខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរច្រើន មិនអើពើការងារគ្រួសារសោះឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍សប្បាយពីព្រោះបានចូលរួមវិភាគទានកម្លាំងពលំក្នុងការការពារសុខភាពបងប្អូនជនជាតិ"។

ទ្វៀនក្វាង ពង្រីកតួនាទីកងជួរសុខាភិបាលតាមភូមិនិគម ảnh 2អាស្រ័យដោយមានបណ្តាញសុខាភិបាលតាមភូមិនិគម ការងារថែទាំ ការពារសុខភាពប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់បណ្តាសន្ទស្សន៍សុខភាពត្រូវបានកែលម្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

លោក ឡា ដាំងតៃ អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ទ្វៀនក្វាង បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នខេត្តមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន ១.៧៣០ នាក់គ្របដណ្តប់ពេញ ១០០ ភាគរយនៃភូមិនិគម។ ដោយមានទិសស្លោកការពារប្រសើរជាងព្យាបាល ខេត្តផ្តោតលើការពង្រឹងកងជួរសុខាភិបាលតាមភូមិនិគម ដើម្បីប្រតិបត្តិល្អការងារថែទាំសុខភាពបឋមនិងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត។

ទ្វៀនក្វាង ពង្រីកតួនាទីកងជួរសុខាភិបាលតាមភូមិនិគម ảnh 3បងស្រី លឿង ធីអូវ (ពាក់អាវពណ៌ងងឹត ខាងស្តាំ) បុគ្គលិកសុខាភិបាលភូមិ ហ៊ឹងធិញ ឃុំ ទូធិញ ស្រុក សឺនយឿង (ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង) ណែនាំប្រជាជនអំពីវិធីថែទាំទារក

អាស្រ័យដោយមានបណ្តាញសុខាភិបាលតាមភូមិនិគមត្រូវបានដំណើរការយ៉ាងទូលំទូលាយនោះទើបការងារថែទាំសុខភាពមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់សន្ទស្សន៍សុខភាពប្រជាជនត្រូវបានធ្វើឱ្យល្អប្រសើរឡើងអាស្រ័យទទួលបានសេវាសុខភាពនៅផ្ទាល់កន្លែងខ្លួនរស់នៅ៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ក្វាងកឿង
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍