ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មតំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេសចរណ៍

ដោយមានការអភិវឌ្ឍរបស់ផ្នែកកសិកម្មទីក្រុង ហូ ជីមិញ បានដាក់ដំណើរការគំរូមួយចំនួនផ្សារភ្ជាប់ទេសចរណ៍ជាមួយបណ្តាភូមិសិប្បកម្ម សកម្មភាពផលិតកម្មកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទុកភ្ញៀវទេសចរទស្សនាឆ្លងកាត់ការពិសោធ ។ល។
ដោយមានការអភិវឌ្ឍរបស់ផ្នែកកសិកម្មទីក្រុង ហូ ជីមិញ បានដាក់ដំណើរការគំរូមួយចំនួនផ្សារភ្ជាប់ទេសចរណ៍ជាមួយបណ្តាភូមិសិប្បកម្ម សកម្មភាពផលិតកម្មកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទុកភ្ញៀវទេសចរទស្សនាឆ្លងកាត់ការពិសោធ ។ល។

ទីក្រុង ហូជីមិញ ដោយមានសក្ដានុពលផលិតកម្មកសិកម្មជាច្រើន ជាពិសេសគឺកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់កំណត់ថាទេសចរណ៍ កសិកម្មជាផលិតផល ទេសចរណ៍ពិសេសដាច់ដោយឡែក រួមចំណែកពិពិធកម្មផលិតផលទេសចរណ៍។

នាពេលកន្លងទៅ កសិកម្មទីក្រុង ហូ ជីមិញ អភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយមានមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដូចជា៖ មណ្ឌលកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ កសិដ្ឋានបង្ហាញនិងពិសោធចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ អ៊ីស្រាអែល មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្រ្ត ...  ត្រូវបានផ្តោតលើការកសាង រួមចំណែកបង្កើតចេញពូជដំណាំ សត្វចិញ្ចឹមគុណភាពខ្ពស់ផង  ជំរុញពន្លឿនដំណើរការវិវឌ្ឍក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មតំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងផង។

tphcm phat trien nong nghiep do thi gan du lich 2.jpg
ទីក្រុង ហូ ជីមិញ អភិវឌ្ឍកសិកម្មតំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេសចរណ៍សហគមន៍ពាំនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ដោយមានការអភិវឌ្ឍរបស់ផ្នែកកសិកម្ម ទីក្រុង ហូ ជីមិញ បានដាក់ដំណើរការគំរូមួយចំនួនផ្សារភ្ជាប់ទេសចរណ៍ជាមួយបណ្តាភូមិសិប្បកម្ម សកម្មភាពផលិតកម្មកសិកម្មដូចជារៀបចំធួរដំណើរ ទេសចរណ៍ទៅកាន់ភូមិសិប្បកម្ម រោងចម្ការ សហករណ៍ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះ គំរូ ដាំដុះបន្លែស្អាត ដាំផ្កាកេសរកូលទុកភ្ញៀវទេសចរទស្សនា ឆ្លងកាត់ការពិសោធ។ល។ ទាំងនេះសុទ្ធតែជាគោលដៅទេសចរណ៍កសិកម្មមានឧត្តមភាព អំពីធនធានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ ជួយឱ្យភ្ញៀវទេសចរមានពេលវេលាសុខ ក្សេមក្សាន្ត សុភមង្គល។

tphcm phat trien nong nghiep do thi gan du lich 5.jpg
ភ្ញៀវទេសចរថែទាំប្រមូលផលបន្លែ មើមដំណាំនិងកែច្នៃទៅជាមុខអាហារប្រពៃណី វៀតណាមដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯង

បច្ចុប្បន្ននេះ មន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុង ហូ ជីមិញ កំពុងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសមាគមកសិករទីក្រុងកសាងគម្រោងមេអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍កសិកម្មអេកូឡូស៊ី ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ស្របពេលនោះដែរផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ បៃតង៕

អត្ថបទ៖ ធូហឿង រូបថត៖ អានហៀវ
បញ្ចូលទិន្នន័យ៖ សឺនហេង

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍