ភូមិ ស៊ឹង - សម្រស់សាមញ្ញដ៏ស្រស់ស្អាត

ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិ យ៉ាវទៀន នៅភូមិ ស៊ឹង
ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិ យ៉ាវទៀន នៅភូមិ ស៊ឹង

ភូមិ ស៊ឹង ស្ថិតលើភូមិសាស្ត្រឃុំ កាវសឺន ស្រុក ដាបាក់ (ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ) ជាភូមិរបស់ជនជាតិ យ៉ាវទៀន ដោយមានតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីជាច្រើននៅតែបានអភិរក្សនិងថែរក្សា។

1-ve dep binh di cua ban Sung-trong dat-hoa binh.jpg
ភូមិ ស៊ឹង ស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រឃុំ កាវសឺន ស្រុក ដាបាក់ (ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ) ជាភូមិរបស់ជនជាតិ យ៉ាវទៀន ដោយមានតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីជាច្រើននៅតែត្រូវបានអភិរក្សនិងថែរក្សា
3-ve dep binh di cua ban Sung-trong dat-hoa binh.jpg
នារី យ៉ាវទៀន ដោយមានកន្សែងសង្កិមជួតក្បាលមានគូរក្បូរក្បាច់ដោយក្រមួនឃ្មុំ
2-ve dep binh di cua ban Sung-trong dat-hoa binh.jpg
ផ្ទះមួយជាន់ផ្ទាល់ដីមានជញ្ជាំងដីរបស់ជនជាតិ យ៉ាវទៀន នៅភូមិ ស៊ឹង
4-ve dep binh di cua ban Sung-trong dat-hoa binh.jpg
វត្ថុអនុស្សាវរីយត្រូវបានធ្វើដោយដៃពីសំពត់សង្កិមដាក់តាំងលក់នៅតាម homestay នៅភូមិ ស៊ឹង

រយៈពេលកន្លងទៅថ្មីៗ នេះ  ភូមិ ស៊ឹង គឺជាគោលដៅឆ្លងកាត់បទពិសោធត្រូវបានភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងបរទេសនិយមចូលចិត្ត ដោយសារថែរក្សាសម្រស់សាមញ្ញដ៏ស្រស់ស្អាត នៅរក្សាបានភាពដើមរបស់ទេសភាពធម្មជាតិក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើន៕

ផលិតដោយ៖ ត្រុង ដាត
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺនហេង

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍