កម្មវិធី​សមោសរ​អ្នកសារព័ត៌មាន​វ័យក្មេង​ ​យុវជន​ ​និស្សិតមកពី​បណ្តា​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំដែន​ ​វៀតណាម​ ​-​ ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​ ​២០១៩

កម្មវិធី​សមោសរ​អ្នកសារព័ត៌មាន​វ័យក្មេង​ ​យុវជន​ ​និស្សិតមកពី​បណ្តា​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំដែន​ ​វៀតណាម​ ​-​ ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​ ​២០១៩
គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​ចម្រុះ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និច​នៃ​កាសែត​រូបភាព​ជនជាតិ​និង​តំបន់​ភ្នំ​ ​(​ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​)​ ​សូម​បង្ហាញ់​រូបភាព​មួយចំនួន​អំពី​សកម្មភាព​ខាងលើ​ដូចតទៅ​៖​
ទិដ្ឋភាពកម្មវិធីសមោសរអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង យុវជន និស្សិតទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានទីក្រុង ហូជីមិញ
ទិដ្ឋភាពកម្មវិធីសមោសរអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង យុវជន និស្សិតទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានទីក្រុង ហូជីមិញ
ទិដ្ឋភាពកម្មវិធីសមោសរអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង យុវជន និស្សិតទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានទីក្រុង ហូជីមិញ
ទិដ្ឋភាព​កម្មវិធី​សមោសរ​អ្នកសារព័ត៌មាន​វ័យក្មេង​ ​យុវជន​ ​និស្សិត​ទាំងឡាយ​ដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តា​ខេត្ត​ជាប់ព្រំដែន​ ​វៀតណាម​ ​-​ ​កម្ពុជា​ ​ឆ្នាំ ២០១៩​ ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សារព័ត៌មាន​ទីក្រុង​ ​ហូជីមិញ​

លោក ទឺលឿង នាយករងនៃមន្ទីរព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នឹងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានទីក្រុង ហូជីមិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធី
លោក​ ​ទឺ​លឿង​ ​នាយករង​នៃ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​និង​សារ​គមនាគមន៍​នឹងជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​សារព័ត៌មាន​ទីក្រុង​ ​ហូជីមិញ​ ​អញ្ជើញ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅក្នុង​កម្មវិធី​
ឯកឧត្តម ឆាយ សុផល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកម្មពិធី អ្នកកាសែតវ័យក្មេងដែលមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមផ្តោះប្តូរនិងយកព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសមោសរអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង យុវជន និស្សិតទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩
ឯកឧត្តម ឆាយ សុផល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកម្មពិធី

អ្នកកាសែតវ័យក្មេងដែលមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមផ្តោះប្តូរនិងយកព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសមោសរអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង យុវជន និស្សិតទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩
អ្នកកាសែតវ័យក្មេងដែលមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមផ្តោះប្តូរនិងយកព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសមោសរអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេង យុវជន និស្សិតទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩
អ្នកកាសែតវ័យក្មេងដែលមកពីបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមផ្តោះប្តូរនិងយកព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសមោសរអ្នកសារព័ត៌មាន​វ័យក្មេង​ ​យុវជន​ ​និស្សិត​ទាំងឡាយ​ដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តា​ខេត្ត​ជាប់ព្រំដែន​ ​វៀតណាម​ ​-​ ​កម្ពុជា​ ​ឆ្នាំ ២០១៩​ ​
ដំណឹងនិងរូបថត៖ បឹងបួ
​បកប្រែ​ ​កែសម្រួល​ ​ពិនិត្យ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​និង​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដោយ​៖​ ​ ជ័យ​ពិសិដ្ឋ​ ​-​ ​បឹងបួ​
កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍