“ព្រំដែនក្នុងដួងចិត្តប្រជាជន” នៅតំបន់ចុងប៉ូចនៃប៉ែកខាងលិចរបស់មាតុភូមិ

“ព្រំដែនក្នុងដួងចិត្តប្រជាជន” នៅតំបន់ចុងប៉ូចនៃប៉ែកខាងលិចរបស់មាតុភូមិ
ជាកងកម្លាំងស្នូល ទទួលបន្ទុកជំនាញក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ច ការពារអធិបតេយ្យភាពទឹកដី សន្តិសុខព្រំដែន ជាមួយនឹងទិសស្លោក "ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនជាផ្ទះ ព្រំដែនជាមាតុភូមិ បងប្អូនបណ្ដាជនជាតិគឺជាសាច់ញាតិ" ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ កម្មាភិបាលយុទ្ធជននៅតាមប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនទាំងឡាយបានយល់ជ្រាប យ៉ាងច្បាស់និងអនុវត្តល្អ "៤ រួមគ្នា" (ហូបរួម រស់នៅរួម ធ្វើការរួម និយាយភាសាជនជាតិរួម) ជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិ។ 
យុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ឡែងស៊ូស៊ីន ក្នុងដំណើរយាមល្បាតតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន បង្គោលព្រំដែន
យុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ឡែងស៊ូស៊ីន ក្នុងដំណើរយាមល្បាតតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន បង្គោលព្រំដែន
យុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ឡែងស៊ូស៊ីន ថែទាំបន្លែក្នុងអង្គភាព ស្ថានីយសុខាភិបាលប្រជាយោធានៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន អាប៉ាចាយ ពិនិត្យជំងឺ និងផ្តល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃដល់បងប្អូនជនជាតិ ហាញី
យុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ឡែងស៊ូស៊ីន ថែទាំបន្លែក្នុងអង្គភាព
 
យុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ឡែងស៊ូស៊ីន ថែទាំបន្លែក្នុងអង្គភាព ស្ថានីយសុខាភិបាលប្រជាយោធានៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន អាប៉ាចាយ ពិនិត្យជំងឺ និងផ្តល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃដល់បងប្អូនជនជាតិ ហាញី
ស្ថានីយសុខាភិបាលប្រជាយោធានៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន អាប៉ាចាយ ពិនិត្យជំងឺ
និងផ្តល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃដល់បងប្អូនជនជាតិ ហាញី

អាស្រ័យហេតុនោះ តំបន់ចុងប៉ូចនាប៉ែកខាងលិចនៃមាតុភូមិបានផ្លាស់ប្តូរគួរអោយកត់សម្គាល់៖ សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមរីកចម្រើន ចរាចរណ៍ងាយស្រួល ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គ្រោះកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនមានកើតឡើងទៀតឡើយ សន្តិសុខព្រំដែនដីគោក អធិបតេយ្យភាពទឹកដីតែងតែបានរក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ច៕
អត្ថបទនិងរូបថត៖ ស៊ន់ទៀន
កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍